КАТЕРИНА ГРУШЕВСЬКА ТА СОЦІОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІОГУМАНІТАРИСТИКИ 20-30-ИХ РР. ХХ СТ.

Ю. Ф. Пачковський, Т. Д. Лапан

Анотація


Розглянуто життя і творчість представниці української соціології та фольклориста К. Грушевської. Проаналізовано наукове підґрунтя діяльності дослідниці, а також особливості утвердження української соціогуманітаристики на основі використання міждисциплінарних методик європейських наукових шкіл 20-30-х років ХХ ст. Особлива увага звернена на вплив Михайла Грушевського та ідей французької соціологічної школи на становлення наукового світогляду вченої. Проаналізована проблематика статей і досліджень, опублікованих Катериною Грушевською у “Первісному громадянстві”, «З примітивної культури: розвідки та доповіді», яка до сьогодні залишається актуальною й може слугувати підґрунтям для розвитку тісного міждисциплінарного зв’язку між соціальними й гуманітарними галузями вітчизняної науки.

Ключові слова


К. Грушевська; М. Грушевський; міжнародна кооперація; еволюціонізм; європейська соціогуманітаристика; українська соціологія; Український соціологічний інститут; фольклористика; французька соціологічна школа

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua