НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ, ВИМІР МОЖЛИВОСТЕЙ

Larysa Moskalenko

Анотація


За останні роки в Україні спостерігається сплеск неформальної освіти, її поширення та вплив на різні соціально-вікові та професійні групи. Також зростає коло осіб, які професійно займаються розвитком неформальної освіти,  формуючи інноваційні техніки та методи, які є ефективними у навчанні дорослих.  Позитивні зміни  також відбуваються у законодавчому полі. Наразі проходять підготовчі роботи по розробці Закону України «Про освіту дорослих». Запропонована концепція Освіти дорослих в Україні. У той ж час, незважаючи на  динамічний розвиток неформальної освіти,  майже критичним є відсутність соціологічних досліджень, спрямованих на ряд проблем, які існують в даній сфері, а саме: вивчення та аналіз потреб споживача освітніх послуг, аналіз їх можливостей щодо залученості до навчального процесу; вивчення провайдерів у сфері неформальної освіти, аналіз якості їх послуг; дослідження можливостей та перспектив міжсекторальної співпраці.  Однією з основних задач, які ставила перед собою дослідницька група, було виокремлення основних факторів, які сприяють залученості до неформальної освіти, та здійснення їх заміру. У  попередньому дослідженні «Тенденції та розвиток неформальної освіта в Україні» було виявлено наступні 3 фактори як ключові у прийнятті рішенні щодо долученості до навчання, а саме: наявність вільного часу, гроші, мобільність.  Ми доповнили  ці критерії ще показником інформованості щодо освітніх програм та доступу до Інтернету. Дослідження проводиться через призму  порівняльного  аналізу рівня можливостей    для навчання кожної вікової групи.


Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Law on education (2017) [The official website of Verkhovna R ada of Ukraine. Laws of Ukraine] Retrieved from https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 2. Informal education [The website of U-report] Retrieved from https:// https://ukraine. ureport.in/poll/1596/ 3. Higher education in Ukraine (2018) The website of Research & Branding group. Retrieved from http://rb.com.ua/blog/vysshee-obrazovanie-v-ukraine-uchitsja-chtoby-uchitsja/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.
Контакти:

м. Львів, вул. Університетська 1, ауд. 319

visnyk.sociology@lnu.edu.ua