СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ
Я-КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ РЯТІВНИКІВ

Oksana STELMAH

Анотація


Розроблено й обґрунтовано теоретичну модель структурно-змістових компонентів
професійної Я-концепції рятівників. Виокремлено когнітивний, емоційно-оцінний,
мотиваційний, поведінковий і духовно-ціннісний компоненти. Елементами когнітивного
компонента є професійні знання, ідеали, уявлення щодо важливих професійних
якостей. До мотиваційного компонента належать мотивація вибору професії та
професійна мотивація на службу. Поведінковий компонент містить стратегії подо-
лання стресових ситуацій, почуття обов’язку, готовність до ризику, нервово-психічну
стійкість. До емоційно-оцінного компонента зачислено самооцінку та самоставлення.
Духовно-ціннісний компонент містить моральність, духовні цінності, емпатійність,
альтруїзм, віру в Бога.
Ключові слова: професійна Я-концепція, структурно-змістові компоненти,
когнітивний компонент, емоційно-оцінний компонент, мотиваційний компонент,
поведінковий компонент, духовно-ціннісний компонент.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.