ЕТНІЧНІ АВТО- ТА ГЕТЕРОСТЕРЕОТИПИ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Nadiia LEVUS, Anna TROFYMLIUK

Анотація


Розглянуто психологічні особливості підлітків з різними уявленнями про свою
та інші етнічні групи. Емпірично доведено, що ставлення до інших етнічних груп за-
лежить від ставлення особи до власної групи. За допомогою якісного та кореляційного
аналізів визначено взаємозв’язки, пріоритетність, вагомість, переваги досліджуваних
чинників у групах. З’ясовано, що існує залежність формування особою етнічних
стереотипів від її емоційності, пізнавальних здібностей, самооцінки, самоставлення
тощо. Вагомим чинником формування етнічних стереотипів у підлітковому віці є
етнічна ідентичність.
Ключові слова: етнічні автостереотипи, етнічні гетеростереотипи, етнічна
ідентичність, самоставлення, підлітковий вік.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.