ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ҐЕНДЕРНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Oksana Kikinezhdi

Анотація


Розкрито психологічні детермінанти ґендерного самовизначення особистості
в сучасній суперечливій системі традиційних/патріархальних та еґалітарних/демо-
кратичних координат з позиції ґендерної методології. Створено психологічну мо-
дель статеворольової ідентифікації; узагальнено соціально-педагогічні чинники та
особистісні детермінанти персоналізації ґендерного Я.
На фоні «загальної соціальної трансформації» студентки частіше виявляють
ліберальні установки, більше підтримують рівний розподіл ролей у сім’ї, прагнуть
рівних можливостей для самореалізації. Ці тенденції дають змогу констатувати
збільшення суб’єктного потенціалу, визначити психологічні перспективи майбутньої
життєтворчості молодих жінок як виходу за межі звичного та виклику стереотипам,
що свідчить про необхідність розроблення та впровадження особливої ідеологічної си-
стеми ґендерних знань і практик, релевантних психологічним принципам паритетності
та саморозвитку статей. Окреслено перспективи дослідження проблеми соціального
конструювання ґендеру у студентському середовищі, шляхи формування еґалітарної
особистості.
Ключові слова: еґалітарні цінності, амбівалентність свідомості, ґендерні ролі,
ґендерні стереотипи, патріархальні цінності, особистісна самореалізація, ґендерна
ідентичність, ґендерний образ Я.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.