ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ СХИЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ДО МАНІПУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКОЮ ВИКЛАДАЧІВ

Іryna HORBAL, Аnnа KRAVCHUK

Анотація


Розкрито зміст феномену маніпуляції та особливості його виявлення у процесі
педагогічної взаємодії. Проаналізовано основні форми маніпулювання студентів
поведінкою викладачів. Виявлено зв’язки особистісних характеристик і схильності
до маніпулювання. Зокрема, виявлено, що авторитарність та егоїстичність як риси
особистості тісно пов’язані з маніпулюванням через вдавання інтересу до змісту нав-
чального курсу та формування власного позитивного образу в очах викладача. Чимало
особистісних рис студентів – відкритість до досвіду, свідомість, альтруїстичність,
авторитарність – пов’язані з готовністю йти на заняття, навіть без підготовки, шукати
вихід із ситуації уже під час пари. Дружелюбні й альтруїстичні студенти частіше за
інших переживають провину, якщо маніпулюють викладачами.
Ключові слова: маніпуляція, педагогічна взаємодія, ставлення до навчання, втор-
гнення в особистий простір викладача, маніпулятивні дії, особистісні риси.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.