ОСОБЛИВОСТІ ІЄРАРХІЇ МОТИВІВ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Ivan BAKLYTSKYI

Анотація


Подано результати взаємозв’язків стійких індивідуально-психологічних харак-
теристик студентів з прагненням до мотивації досягнень і уникання невдач в їхній
навчальній діяльності.
Ключові слова: навчальна діяльність, особистість, розвиток особистості, навчаль-
на мотивація, здібності, психологічні механізми особистісного розвитку.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.