Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки

У Віснику висвітлюється широкий спектр теоретичних та емпіричних наукових розробок в різних галузях сучасної психології. Розглядаються аспекти розвитку та формування особистості на різних етапах онтогенезу. Аналізуються актуальні проблеми в галузях соціальної, педагогічної, організаційної, клінічної психології та ін. Для науковців, викладачів, студентів, професійних психологів.