Інформація про автора

Čogurić, Aleksandar

  • № 69 (2018): Випуск 69 - ДОСЛІДЖЕННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
    UDŽBENIČKI SADRŽAJI ZA CRNOGORSKI JEZIK KAO NEMATERNJI (I–IX RAZRED OSNOVNE ŠKOLE) I KOMPETENCIJE JEZIČKOGA KOMUNICIRANJA U OKVIRU PROGRAMSKIH NAČELA ZAJEDNIČKOGA EVROPSKOGA OKVIRA ZA ŽIVE JEZIKE
    Анотація  PDF (Hrvatski)