ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ БАТЬКА Й МАТЕРІ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА

Yuliia Zhurat, Tetiana Ternavska

Анотація


Презентовано теоретичні аспекти особливостей впливу батьків на формування особистості дошкільника. Зазначено, що модернізація та адаптація до реалій сьогодення змісту освіти в дошкільництві України потребують уточнення методологічного потенціалу, що координує у собі сучасні державні та європейські напрями формування дошкільної освіти, й водночас ґрунтуються на звитягах національних науковців, українській культурі. У дослідженні використано загальні наукові методи дослідження – теоретичний аналіз психологічної та педагогічної наукової літератури, аналіз законодавчих документів та узагальнення даних – та конкретні наукові – природне, відкрите спостереження.

Теоретично проаналізовано, що для формування компетентностей у дитини у фізичному, психічному, морально-етичному та духовному напрямі, самоусвідомлення та самовизначення, практично орієнтованих умінь, навичок Soft Skills, стабільності емоційного розвитку, індивідуалізації постає необхідність співробітництва закладів дошкільної освіти з батьками дітей дошкільного віку. Адже повноцінне становлення особистості дитини залежить від співпраці родини з педагогами-вихователями у процесі дошкільної соціалізації. Зазначено, що гармонійне співвідношення та єдність вимог батька і матері відображає авторитет батьків, його ефективний вплив на дитину. Водночас батьківський авторитет має своє віддзеркалення у ставленні дитини до родини і самих батьків у майбутньому, створюється генетичне і традиційне передання “батьківських засадˮ із покоління в покоління.

Узагальнено, що родинне виховання наявне у послідовності дій та впливів мами й тата на досягнення належної вихованості своїх дітей. Виховання дитини має бути організованим та цілеспрямованим процесом, свідомо керованим у взаємодії членів родини та вихователів дошкільного закладу освіти, під час якої реалізуються суспільно необхідні завдання освіти дітей і молоді.

Ключові слова: особистість дитини, дошкільна освіта, виховання, батьки, психологічні якості.


Повний текст:

PDF

Посилання


  1. Лисенко Н. В. Етнопедагогіка дитинства. Київ : Слово, 2011. 720 с.
  2. Михайлова І. Сила родини – в любові. Дошкільне виховання. 2018. № 8. С. 18–19.
  3. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка. Суми : Університетська книга, 2010. 175 с.
  4. Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 року. Законодавство про освіту. Київ : Парламентське видавництво, 2002. 159 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vpe.2022.37.11645

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.