Інформація про автора

BUHRII, Oleh, Україна

  • № 79 (2014): Випуск 79 - Статті

    ПРО РОЗВ'ЯЗНІСТЬ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО ПІВЛІНІЙНОГО ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ З ПОКАЗНИКОМ НЕЛІНІЙНОСТІ  qx,t > 2 + 2n


    Анотація  PDF