Побудова статистичних критеріїв з урахуванням впливу зовнішнього середовища

Ярослав Єлейко, Оксана Ярова, Святослав Головатий

Анотація


Досліджено вплив зовнішнього середовища на випадкові події та їхні функції розподілу. Розглянуто вибірку випадкових величин, яка залежить від випадкового середовища й описується за допомогою повної групи подій із заданими ймовірностями для кожної події. Основну вибірку розділено на k вибірок,  залежно від подій, якими вони описуються. Для кожної з вибірок побудовано емпіричну функцію розподілу та застосовано критерій Колмогорова. В результаті отримано суміш розподілів. Також, розглянуто приклад застосування цієї теорії. Для вибірки знайдено суміш розподілу та параметри отриманих функцій розподілів.

Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев, Введение в математическую статистику, Москва, ЛКИ, 2010, 600с.

Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев, А. В. Чистяков, Сборник задач по матиматической статистике, Москва, Высшая школа, 1989, 255с.

А. В. Скороход, Лекції з теорії випадкових процесів, Навч. посібн., Київ, Либідь, 1990, 168с.

В. М. Руденко, Математична статистика, Навч. посібн., Київ, Центр учбової літератури, 2012, 304с.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vmm.2021.91.099-104

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.