ДЕЯКІ МОЖЛИВОСТІ ПРИКЛАДНОЇ ТЕРМОБАРОГЕОХІМІЇ
ЩОДО РОЗШУКІВ НАФТИ  (Частина 1)

I.V. Popivniak, P.M. Nikolenko, V.H. Hryncshuk, V.B. Stepanov, M.M. Khomiak, O.A. Nikolenko

Анотація


Виконано палеогазове знімання на території над Сюрхаратинським нафтовим ро-
довищем в Архангельській обл. Російської Федерації для з’ясування особливостей
поширення леткої (газової) складової включень у мінералах теригенних порід підгу-
мусового шару ґрунту та досліджено поширення сучасних вільних і сорбованих газів
у гумусовому шарі ґрунту в межах цієї площі. Виявлено ділянки поширення невугле-
водневих газів (СО, СО 2 , О 2 , N 2 , Н 2 та Н 2 S), насичених і ненасичених газоподібних ву-
глеводнів (етану, пропану, двох ізомерів бутану, пропілену, ізо-бутену, транс-2-
бутену, н-пентану, ізо-пентану та ацетилену). Як розшукові ознаки запропоновано де-
які термобарогеохімічні показники.
Ключові слова: нафта, палеогазове знімання, вуглеводні, газові ореоли, включення
в мінералах, прогнозування.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.