МІНЕРАЛОГО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ТРАВЕРТИНІВ У РАХІВСЬКОМУ РУДНОМУ РАЙОНІ
(ЗАКАРПАТТЯ)

I.V. Popivniak, S.Ja. Kril, S.I. Tsikhon

АнотаціяЗа результатами детального мінералого-парагенетичного аналізу та дослід-
ження флюїдних включень у мінералах травертинів виявлено таку послідов-
ність їхньої кристалізації: молочно-білий кальцит → пірит → ароядит (?) → си-
дерит → манганистий кальцит → арагоніт →реальгар → ярозит → давсоніт.
Зроблено припущення, що флюїдний режим процесів мінералоутворення у зоні
впливу Рахівсько-Тисинського поперечного розлому Карпат був ритмічним та пері-
одичним, а мінералотворні флюїди (зокрема мінеральні води) надходили у приповер-
хневі ділянки Землі циклічно у вигляді окремих порцій, склад яких досить сут-
тєво змінювався з часом.
Ключові слова: травертини, арагоніт, кальцит, ароядит, реальгар, ярозит, давсо-
ніт, флюїдний режим, поперечний розлом, флюїдні включення.


Повний текст:

Без заголовку PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.