СТАНДАРТИЗОВАНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТ СЕРЕДНЬОГО
ДЕВОНУ ВОЛИНО-ПОДІЛЛЯ

A.V. Ivanina

АнотаціяУперше для середнього девону Волино-Поділля запроваджено стандартизовану
й уніфіковану систему опису валідних стратиграфічних підрозділів – лопушансь-
кої, пелчинської, ясенівської, батятицької світ. Характеристику стратонів викону-
вали за такими головними ознаками: літонабір і вміст кожного літотипу, склад реш-
ток палеоорганізмів, особливості будови, генезис, відносний вік, опис стратотипів
тощо. З них вміст літотипів, склад паліноморф та описи нео-, лекто- і парастрато-
типів деяких світ наведено вперше. Така форма відображення стратиграфічної ін-
формації значно впорядковує та полегшує її сприйняття, є зручною для зберігання
та надійним інстументом для аналізу валідних наукових даних.
Ключові слова: стандартизована характеристика, нео-, лекто- і парастратотипи,
стратиграфія, середній девон, Волино-Поділля.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.