СТРУКТУРА ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ
ТА ЕЛЕМЕНТАРНІ ҐРУНТОВІ АРЕАЛИ ОПІЛЛЯ

Taras Yamelynets, Mykola Fedotikov

Анотація


Для вивчення структури ґрунтового покриву Опілля використано методи виявлення
(натурно-картометричний, пластики рельєфу, якісно-генетичний) та інтерпретації (статистико-
картометричний, функціонально-аналітичний) структури ґрунтового покриву. Зокрема, для
характеристики елементарних ґрунтових ареалів модельної ділянки використано натурно-
картометричний метод, що дає змогу визначити параметри структури ґрунтового покриву
й отримати кількісні показники для основних параметрів, якими є склад та співвідношення
площ елементарних ґрунтових ареалів, складність, дрібність, розчленування, контрастність і
неоднорідність.
Наведено результати вивчення якісних та кількісних характеристик елементарних
ґрунтових ареалів Ходорівсько-Бучацького Опілля на прикладі Олешівської модельної ділянки.
За допомогою коефіцієнта ступеня диференціації ґрунтових контурів та методів варіаційної
статистики визначено й проаналізовано ступінь мінливості площ елементарних ґрунтових
ареалів. Досліджено форму, ступінь звивистості та витягнутості меж ареалів за допомогою
коефіцієнта розчленування. Вивчено характер меж елементарних ґрунтових ареалів на території
дослідження. Виявлено основні особливості залежності меж цих ареалів від різних екологічних
чинників. Простежено певні закономірності зміни основних параметрів елементарних ґрунтових
ареалів, що формують структуру ґрунтового покриву Ходорівсько-Бучацького Опілля.
Ключові слова: елементарний ґрунтовий ареал (ЕҐА), структура ґрунтового покриву (СҐП),
ступінь диференціації ґрунтових контурів (СДҐК), коефіцієнт розчленування (КР) меж ареалів,
коефіцієнт варіабельності (V).


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8905

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons