ДЕФЛЯЦІЙНІ ҐРУНТИ ТА ТЕХНОГЕННІ ПОЛЮТАНТИ У МЕЖАХ
ПРИАВТОМАГІСТРАЛЬНИХ СМУГ АВТОДОРОГИ
ЛЬВІВ–КРАКОВЕЦЬ

Yulia Chykailo, Ivan Voloshyn

Анотація


Проаналізовано властивості ґрунтів примагістральних смуг автомагістралі М-10
Львів–Краковець шириною до 150 м. У межах придорожніх смуг автошляху закладено
12 дослідних полігонів під лісовою, лучною рослинністю і сільськогосподарськими угіддями.
На кожному полігоні з ґрунтових розрізів відібрано зразки найпоширеніших ґрунтів: дерново-
підзолистих, що сформовані на флювіогляціальних відкладах, і сірих лісових – на лесоподібних
суглинках. Здійснено опис ґрунтових профілів до глибини 100 см. Частина досліджуваних ґрунтів
сформована під грабово-буковими лісами (11-й, 12-й полігони) та дубово-грабово-сосновими
(4-й, 6–8-й полігони).
Дослідженнями виявлено, що в ґрунтових профілях на різних глибинах залягають поховані
еолові форми рельєфу (дюни) з різною крутістю схилів. Стрімкість стінок наносних шарів дюн
коливається від 10 до 30°.У досліджуваних профілях примагістральних ґрунтів на поверхні дюн
виявлено прогумусовані фрагменти смуг шириною до 2–3 см.
На території Надсянської моренно-зандрової алювіальної рівнини на відстані 50 м від
дорожнього полотна (полігон 2: у долині р. Шкло, де переважає різнотравно-злакова рослинність,
сформований дерновий неглибокий глейовий супіщаний ґрунт на алювіальних відкладах)
виявлено два малопотужні поховані гумусові горизонти, які успадкували дефляційний рельєф.
Їхня крутість на поверхні дюн становить близько 10°.
На полігоні 3 розріз закладено в мікропониженні давнього рельєфу, де рослинність
представлена смерековим лісом з домішками дуба. У профілі дерново-прихованопідзолистого
піщаного ґрунту, на поверхні похованих дюн крутістю стінок 10–20° наявні смуги гумусу.
На полігоні 12, закладеному на південно-західних відрогах Розточчя в 1,5 км на північ
від села Бірки, у грабово-буковому лісі крутість стінок наносних шарів дюн західної експозиції
коливається від 10 до 12°. Ґрунт– ясно-сірий лісовий легкосуглинковий на лесоподібних
суглинках.
У ґрунтових профілях визначено такі хімічні елементи: Pb, Zn, Co, Cu, Ni, Mo, Cr, Mn, V,
Ba, Sr, Zr, Fe, Ti, Sn.
Дослідженнями встановлено, що на території Надсянської моренно-зандрової
алювіальної рівнини та південно-західних відрогів Розточчя поширений похований дюнний
рельєф. На основі наших досліджень пропонуємо розглядати питання про виділення типу – “похованих дефляційних ґрунтів”у ґрунтових легендах, дослідити терміни виникнення

дефляційних і міждефляційних періодів їх формування.
Ключові слова: приавтомагістральні смуги, ґрунтовий профіль, дефляційні форми, поховані
ґрунти, фрагменти гумусових прошарків.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8903

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons