РЕЖИМ АТМОСФЕРНОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ҐРУНТІВ ВОЛИНІ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО КЛІМАТУ

Nina Tarasyuk, Mаryana Hanushchak, Mаryana Hanushchak

Анотація


Детально проаналізовано динаміку атмосферних опадів за весь інструментальний
період спостережень на території Волинської області на шести метеостанціях. Виявлено
відхилення в показниках суми опадів у багаторічному режимі і щодо кліматичної норми. За
весь період спостережень на території області річна сума опадів характеризується значними
коливаннями. Найбільше опадів зареєстровано 2008 р. (779 мм), найменше –1961 р.
(319 мм). Проаналізовано відмінності атмосферного зволоження за останні роки. З’ясовано,
що в умовах сучасного клімату з середини 80-х років ХХ століття спостерігається стійке
збільшення річної суми опадів на всій території Волинської області, що спричиняє зміну
екологічного середовища формування водного режиму ґрунтів різного гранулометричного
складу. Атмосферні опади є джерелом поповнення запасів вологи в ґрунті, обумовлюють
вологозабезпеченість рослин. Кількість атмосферних опадів та режим їх випадання
часто є причиною виникнення несприятливих умов у рослинництві, садівництві,
лісівництві. Охарактеризовано умови атмосферного зволоження за вегетаційний період.
Проаналізовано зміни суми атмосферних опадів вегетаційного періоду в різні часові зрізи
за даними інструментальних спостережень та опублікованими даними кінця 50-х років
минулого століття та початку ХХІ століття в “Агрокліматичних довідниках”. Вирахувано
гідротермічний коефіцієнт Селянінова та встановлено його просторово-часові відмінності.
Вперше підтверджено прояв кліматичних змін на території дослідження та показано
регіональні особливості динаміки атмосферного зволоження.
Збільшення річної суми опадів та їх розподіл у теплий період року посилюють ризики активізації
деградації ґрунтового покриву, отож виконані дослідження можна широко використовувати у
вивченні змін водного режиму та визначення ресурсів вологи у ґрунтах Волинської області.
Наведені результати дослідження будуть корисними для практики рослинництва та садівництва
в сільському господарстві, а також для лісового господарства, природоохоронних територій, які є
осередками збереження біорізноманіття Полісся.
Ключові слова: атмосферні опади, глобальні й регіональні зміни клімату, вегетаційний
період, гідротермічний коефіцієнт Селянінова.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8894

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons