ХІМІКО-МІНЕРАЛОГІЧНИЙ СКЛАД ГЛИНИСТОЇ ФРАКЦІЇ
ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ВИСОЧИНИ

Igor Papish, Oleksii Telehuz

Анотація


Наведено дані щодо валового хімічного та мінералогічного складу глинистої фракції
чорноземів типових Подільської височини. Виявлено географічні закономірності формування
глинистого профілю чорноземів одного генетичного ряду. Показано зв’язок між умовами і
стадією розвитку чорнозему, характером вертикальної диференціації основних мінеральних
фаз глинистої плазми та її хіміко-мінералогічним складом. Ізоглинистий профіль гідрослюд
є наслідком їх відносної акумуляції у результаті елювіювання колоїдно-дисперсних слюдяно-
смектитових мінералів.
Чорноземи типові Поділля мають однаковий силікатний тип кори вивітрювання.
Сучасний характер глинистого профілю чорноземів сформувався переважно на дещо
вологішій стадії ґрунтоутворення. В орному шарі є високий вміст кластогенних мінералів
(кварц, калієві польові шпати, натрієвий плагіоклаз). У профілі присутні невпорядковані
змішаношаруваті слюдяно-смектитові мінерали з високим вмістом (>50 %) смектитових
пакетів (33–63 %), гідрослюда (33–52 %), каолініт у сумі з хлоритом (4–15 %). Мінералогічний
склад мулистої фракції ґрунтів вказує на видимі ознаки елювіювання смектиту й відносної
акумуляції іліту.
Глинистий профіль чорноземів Верхньобузької височини Поділля не є типовим для
чорноземів східних провінцій лісостепової і степової зон. Характер розподілу шаруватих
силікатів, передусім смектиту, контрастніший. Диференційований перерозподіл глинистої плазми
реалізується через процеси вилуговування та лесиважу.
Акумулятивний тип накопичення мулу в чорноземах Придністровської височини
Поділля, рівномірний розподіл у профілі основних оксидів і молярних відношень
SiO2 : Al2O3 і SiO2 : Fe2O3 на фоні зменшення вмісту смектиту з глибиною вказують
на послаблення процесів елювіювання високодисперсної глини у напрямі Дністра.
Домінування смектиту над гідрослюдами у межах усього профілю засвідчує оглинення
чорноземів.
Ключові слова: чорнозем, хіміко-мінералогічний склад, глинисті мінерали, гідрослюда,
смектит, каолініт, вилуговування, лесиваж, оглинення.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8866

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons