НОВОУТВОРЕННЯ ЗАЛІЗА У ҐРУНТАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Zinovii Pankiv, Olena Iliasevych, Stepan Malyk

Анотація


Встановлено, що новоутворення заліза характерні для більшості ґрунтів Львівської області
та представлені вохристими плямами і примазками, пунктаціями, псевдофібрами, ортзандрами,
ортштейнами, нодулями, рудяками, прошарками болотної руди. У кислих ненасичених ґрунтах
Малого Полісся, Надсяння, Передкарпаття новоутворення заліза є основою для діагностики
ґрунтотворних процесів і їхнього генезису. Головним чинником виникнення новоутворень заліза
є динаміка окисно-відновного потенціалу.
Fe-Mn конкреції (ортштейни) домінують у дерново-підзолистих глеюватих ґрунтах
Малого Полісся, Надсяння та дерново-середньопідзолистих поверхнево-оглеєних ґрунтах
Передкарпаття. Встановлено їхній профільний розподіл та морфологічні особливості.
Нодулі (тверді конкреції темно-бурого забарвлення з сірим відтінком, нерегулярною формою
і дифузними контурами) діагностовано в межах EI горизонту буроземно-підзолистих
глейових ґрунтів Передкарпаття. Встановлені особливості нодулів засвідчують інсітний
генезис. Для дернових глейових ґрунтів Малого Полісся, Передкарпаття, міжпасмових
долин Пасмового Побужжя характерні рудяки щільної консистенції, горіхуватої форми,
темно-бурого забарвлення з дифузними контурами, що формуються у горизонтах з
тривалим насиченням водою за рахунок цементації ґрунтовим матеріалом оксидів Fe, Al,
Mn, Si. Для рудяків характерна максимальна акумуляція сполук заліза (Кх=7,21). У межах
профілів дерново-підзолистих, дерново-борових ґрунтів Малого Полісся, Надсяння, що
сформувалися на водно-льодовикових відкладах і дернових ґрунтах Давидівської гряди,
сформованих на неогенових пісках за умов високого рівня озалізнених ґрунтових вод і
їхнього пульсаційного режиму, формуються ортзандри і псевдофібри, залізисті гідрогенні
зцементовані новоутворення.
Вивченню новоутворень заліза у ґрунтах приділяють незначну увагу, що є суттєвим
недоліком у дослідженні генезису гідроморфних ґрунтів. З метою встановлення генетичної
природи новоутворень заліза доцільно використовувати сучасні методи скануючої електронної
мікроскопії, мінералогічні та мікроморфологічні дослідження.
Ключові слова: новоутворення заліза, Fe-Mn конкреції, ортштейни, нодулі, рудяки,
ґрунти.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8864

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons