ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ҐРУНТІВ
ПРИГОРГАНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Stepan Malyk

Анотація


Пригорганське Передкарпаття, як частина Передкарпатської області, простягається між
р. Свіча на північному заході та р. Лючка на південному сході. На основі аналізу ґрунтових
карт, за допомогою комп’ютерної програми АrcGis 10.0 і власних польових досліджень,
встановлено площі основних типів ґрунтів у межах території досліджень і показники
їхнього сільськогосподарського використання. Сільськогосподарська освоєність земель
Пригорганського Передкарпаття сягає 47,5 %, а розораність сільськогосподарських угідь –
53,8 %. Під багаторічними насадженнями, сіножатями та пасовищами зайнято, відповідно,
1,4 %, 3,4 % і 11,2 % від площі сільськогосподарських угідь. Поширення ґрунтів у межах
Пригорганського Передкарпаття зумовлено висотною зональністю. Зміна абсолютних і
відносних висот від р. Дністер до Карпат, а також зміна ґрунтотворних порід є домінуючими
чинниками, які визначають поширення ґрунтів. Зміни гіпсометричних рівнів обумовлюють
зміни кліматичних параметрів, рівня залягання ґрунтових вод, типів рослинних формацій,
які у сукупності визначають морфологічні особливості та фізико-хімічні властивості ґрунтів
Пригорганського Передкарпаття.
Заплави Дністра, Пруту та їхніх приток зайняті алювіально-лучними, алювіально-болотними
і торфовими ґрунтами. На першій і другій терасах поширені дернові глейові, лучні, лучно-болотні,
дернові опідзолені ґрунти. Третя та четверта тераси Дністра зайняті дерново-підзолистими
поверхнево-оглеєними ґрунтами, які є фоновими у межах Пригорганського Передкарпаття.
У межах п’ятої та шостої терас поширені буроземно-підзолисті та дерново-буроземні ґрунти.
Поверхня сьомої тераси зайнята бурими гірсько-лісовими ґрунтами, які є фоновими для гірських
Карпат.
Ключові слова: Пригорганське Передкарпаття, ґрунти, закономірності поширення, рельєф,
річкові тераси.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8861

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons