ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ТЕМНО-СІРИХ
ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР
ПОЛЬОВОЇ СІВОЗМІНИ ЗАХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Vasyl Lopushniak, Maria Polukhovich, Natalia Lagush

Анотація


Подано результати досліджень впливу мінеральної, органічної та органо-мінеральної систем
удобрення з різним насиченням органічними добривами на родючість темно-сірого опідзоленого
ґрунту за чотири ротації короткоротаційної зерно - просапної плодозмінної сівозміни.
Доведено, що застосування органо-мінеральної системи удобрення з насиченням
15,0 т/га органічних добрив забезпечує після четвертої ротації короткоротаційної польової
плодозмінної сівозміни підвищення вмісту загального гумусу в ґрунті (+ 0,24 % та
+ 6,24 т/га до показників першої ротації). Мінеральна система удобрення не забезпечує
розширеного відтворення вмісту гумусу в ґрунті (-0,06 % та -1,56 т/га порівняно з аналогічним
варіантом першої ротації сівозміни).
З’ясовано, що динаміка вмісту основних елементів мінерального живлення у
ґрунті також залежить від системи удобрення. Найвищий уміст в орному шарі (0–20 см)
легкогідролізованих сполук мінерального азоту (139 мг/кг ґрунту), рухомого фосфору
(113 мг/кг ґрунту) і обмінного калію (109 мг/кг ґрунту) в умовах стаціонарного польового
досліду забезпечувала органо-мінеральна система удобрення з насиченням органічними
добривами 15 т/га на кінець четвертої ротації сівозміни. Порівняно з першою ротацією
вміст основних елементів живлення у цьому варіанті зріс, відповідно, на 27,1 36,1 і 39,7 %.
За такої системи удобрення формувався найвищий рівень урожаю сільськогосподарських
культур упродовж чотирьох ротацій сівозміни. Проте зазначимо, що від ротації до ротації
окупність урожаю добривами знижувалася.
Ключові слова: система удобрення, сівозміна, вміст гумусу, елементи живлення, врожай.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8860

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons