ГУМУСОВИЙ СТАН ЧОРНОЗЕМІВ ТИПОВИХ
ПРИДНІСТЕРСЬКОГО ПОДІЛЛЯ

Andriy Lisovskiy, Vladyslav Harbar

Анотація


Досліджено гумусовий стан чорноземів типових Придністерського Поділля. Встановлено,
що за вмістом гумусу чорноземи типові Придністерського Поділля є малогумусними (2,78–
3,98 %). З глибиною вміст гумусу зменшується поступово, що вказує на рівномірно-акумулятивний
тип розподілу органічної речовини у профілі ґрунтів. Визначено, що в чорноземах типових
спостерігається явище помірної міграції гумінових кислот, завдяки чому формується глибокий
гумусовий профіль. У складі гумусу до глибини 90–100 см переважають гумінові кислоти
(Сгк:Сфк становить 1,12–1,78). Помічена загальна тенденція відносної “фульватизації” орного
шару внаслідок його агротехнічного виснаження. По відношенню Сгк до загального органічного
С, чорноземи території досліджень відзначаються високим і дуже високим ступенем гуміфікації
органічної речовини. Доведено, що інтенсивність процесів міграції гумінових кислот знижується
в напрямі посилення жорсткості ГТК території, що зумовлено підтягуванням карбонатів Кальцію
ближче до поверхні ґрунту. Середня і нижня частини утворились, значною мірою, шляхом
інфільтрації гумінових кислот, причому переважно за рахунок гуматів кальцію.
Встановлено, що у випадку використання чорноземів без застосування органічних добрив
процеси мінералізації рослинних залишків і гумусу більш активні, а баланс гумусу дефіцитний.
Проте, при застосуванні комплексу заходів можна запобігти втратам гумусу й збільшити його
вміст. Цей комплекс повинен включати такі заходи: поповнення ґрунту органічними речовинами,
зокрема, посів багаторічних трав і пожнивних культур; залишення більш високої стерні зернових
культур; мінімізацію обробітку; створення оптимальних співвідношень культур у сівозмінах для
зменшення втрат гумусу; застосування меліорантів, які забезпечуватимуть посилення фіксації
ґрунтом новоутворених гумусових речовин.
Ключові слова: чорнозем типовий, Придністерське Поділля, гумус, гумінові кислоти,
фульвокислоти.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8859

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons