ДЕГРАДАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ
В ҐРУНТАХ БАСЕЙНУ РІЧКИ КОЛОДНИЦЯ

Nadiya Lemega

Анотація


Наведено результати досліджень деградації ґрунтів басейну річки Колодниця. Застосовано
басейновий підхід у ґрунтово-географічних дослідженнях. Вивчено умови формування ґрунтів
залежно від морфометричних характеристик басейну річки, ґрунтотворних порід. Проаналізовано
причини поширення деградаційних процесів різного виду, що зумовлюють деградацію ґрунтів.
Насамперед увагу звернено на антропогенний чинник деградації ґрунтів, який виник ще за часів
освоєння території білими хорватами, тобто понад тисячолітній період.
Для вивчення процесів деградації у ґрунтах басейну річки Колодниця використано такі
методи: порівняльно-географічний, порівняльно-профільний, аналітичний, статистичний,
картографічний, басейновий, метод катен. Польові дослідження проводили у післявегетаційний
період.
Ерозія ґрунтів – найпоширеніший деградаційний процес у басейні річки Колодниця, для
якого притаманне руйнування ґрунтового покриву, винесення, перенесення і перевідкладення
ґрунтової маси. За останні десятиліття ерозійна деградація прискорилась і набуває все більших
масштабів. Ерозійна деградація спричинила зменшення потужності генетичного профілю ґрунтів
у слабоеродованих відмін на 20 см, у середньоеродованих – на 44 см.
В окультурених ґрунтах погіршується структурно-агрегатний стан. Вміст агрономічно-
цінних агрегатів розміром 10–0,25 мм у гумусово-елювіальному горизонті НЕ ґрунтів під лісом
становить 52,6 %, під ріллею – 25,3 %. Структурно-агрегатний склад ґрунтів характеризується
як задовільний, коефіцієнт структурності становить 1,10.
Водна ерозія спричиняє не тільки зміну морфологічних ознак і фізичних властивостей
ґрунту, а й втрати запасів гумусу в ґрунті, Азоту, Фосфору та інших поживних елементів,
зменшення родючості.
Для зменшення деградації ґрунтів необхідні мінімізація навантаження на ґрунт, покращення
гумусового стану, консервація середньоеродованих ґрунтів.
Ключові слова: підзолисто-дернові ґрунти, деградаційні процеси, водна ерозія, консервація
земель.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8858

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons