ҐРУНТОВО-КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ОСНОВА
ПРИ РОЗРОБЦІ ЗЕМЛЕРОБСЬКО-МЕЛІОРАТИВНИХ ЗАХОДІВ
НА МАСИВАХ ЗРОШЕННЯ ТА ЇХНЄ ОЦІНЮВАННЯ

Erofey Kraseha, Oksana Tsurkan

Анотація


Розглянуто проблеми використання ґрунтово-картографічних матеріалів при
розробці заходів щодо оптимізації земельно-оціночних робіт на масивах зрошення півдня
України. Акцентовано увагу на таких проблемах, як якість ґрунтових карт, які складали
ще у 60-х роках минулого століття. Основою при розробці землеробсько-меліоративних
заходів є ґрунтові карти і картограми агровиробничих груп. До них, здебільшого, можна
висловити певні зауваження, які стосуються якості цих матеріалів, як би вони не виглядали
привабливо після камерального коригування, оцифровки та подання у вигляді комп’ютерних
ГІС-пакетів. Особливого значення набувають ґрунтові картографічні матеріали при бонітуванні
та оцінці земель, насамперед за реалізації ринку землі. Виконані дослідження дали змогу
з’ясувати, що кадастр земель, їхнє бонітування та оцінка в зв’язку з впровадженням в Україні
ринку землі можуть містити великі похибки, що пов’язано з використанням застарілих
матеріалів ґрунтового обстеження. Отож необхідне повторне великомасштабне ґрунтове
обстеження, виконати яке неможливо без забезпечення території необхідним картографічним
матеріалом і космознімками, доступними для ґрунтознавців. Другим важливим завданням
є розробка методичних вказівок, які враховуватимуть як уже напрацьовані здобутки,
так і все те нове, що з’явилося в ґрунтовій картографії за останні десятиліття. Можна
вважати, що розроблені на такій основі землеробсько-меліоративні заходи щодо підвищення
продуктивності земель і збереження їхньої родючості за їхнього впровадження і матимуть
значний економічний ефект і сприятимуть поліпшенню екологічної ситуації на масивах
зрошення.
Ключові слова: ґрунтові карти, бонітування та оцінка земель, ГІС-технології, зрошуване
землеробство.
Ефективні


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8856

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons