ОСОБЛИВОСТІ ТОРФОВИХ ҐРУНТІВ
ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОКУТТЯ ТА
ПРИГОРГАНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ

Iryna Kozak

Анотація


Торфовий ґрунт – це унікальне специфічне утворення та важливий поліфункціональний
елемент екосистеми, який деградує унаслідок недостатньо науково обґрунтованого використання,
втрачаючи свою природну та економічну цінність. Специфіка ґрунтотворних процесів,
нестандартність поживного та водного режимів, їх біогеоценотична мозаїчність та головна
особливість – інтразональність, робить їх унікальним об’єктом вивчення. Стаття ознайомлює з
дослідженнями торфових масивів окремих районів Івано-Франківської області, які дали змогу
виявити особливості поширення та охарактеризуваи їх. Виділено та описано репрезентативні
ґрунтові розрізи, наведено морфологічну характеристику торфово-болотного ґрунту середньої
глибини та унікального для області низинного торфовища, розташованого в передгірській
частині. Значну увагу акцентовано на обстеженні торфових ґрунтів Придністровського
Покуття, що дало змогу провести моніторинг їх показників. Завдяки порівняльному аналізу
отриманих сучасних даних та даних досліджень, виконаних у регіоні у 70–80-х роках минулого
століття, виявлено підвищення вмісту фосфору та зниження вмісту калію в ґрунтах, вилучених
з сільськогосподарського використання. Актуальність статті полягає в тому, що вилучені з
інтенсивного обробітку торфові ґрунти досі не вивчені в повному обсязі, адже їх необхідно
розглядати не як об’єкт сільського господарства, а як своєрідний цілісний об’єкт та важливий
елемент екосистеми. Наголошено, що сьогодні торфово-земельний ресурс використовують вкрай
неефективно – території заростають бур’янами та кущами, на осушених землях руйнуються
гідротехнічні канали, що спричиняє прояви ерозійних явищ і є причиною виникнення пожеж.
Усі ці чинники вплинули на екологічний стан торфових ґрунтів, адже їх біосферні функції
поступово втрачаються. У статті надано обґрунтування доцільності використання еколого-
ландшафтного підходу для формування високопродуктивних і стійких агроландшафтів, який
передбачає використання торфових масивів у природоохоронних та рекреаційних цілях, що
даватиме змогу зберігати та відновлювати унікальний фауно-флористичний світ торфового
біогеоценозу. Вирішення проблеми охорони та ефективного використання торфових ґрунтів є
актуальним питанням сьогодення.
Ключові слова: торфові ґрунти, географічне поширення, генетичні горизонти, моніторинг,
деградація, раціональне використання.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8855

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons