ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ І ГЕОГРАФІЇ РЕНДЗИН
(RENDZIC LEPTOSOLS)
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Andriy Kyrylchuk

Анотація


Обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесно-генетичного підходу до вивчення
онтогенезу і географії ґрунтів на регіональному рівні. Удосконалено методику географо-
генетичного дослідження онтогенезу і географії рендзин завдяки впровадженню методів
моделювання, ґрунтових хронорядів, балансу речовин та енергетичної оцінки потенціалу
ґрунтотворення. Встановлено особливості онтогенезу рендзин у природних і природно-
антропогенних ландшафтах з різними біолітогенними умовами ґрунтотворення. За результатами
виконаних досліджень складено картосхему географії рендзин Західного регіону України.
Обґрунтовано підходи до виділення таких стадій онтогенезу рендзин, як: ініціальна (початкова)
→ перфектна (стадія розвитку й удосконалення) → перманентна (стадія зрілості, стабільності) →
еволюційна (стадія саморозвитку та якісних змін). Проаналізовано енергетичні та термодинамічні
властивості хронорядів ґрунтотворних порід і рендзин Західного регіону України на різних стадіях
їх онтогенезу. Визначено параметри та величини показників у рендзинах, які відображають
характер і напрям розвитку елементарних ґрунтових процесів, а також особливості формування
їхніх морфогенетичних властивостей. Встановлено характерні ознаки агрогенної трансформації
рендзин і запропоновано науково обґрунтовані підходи оптимізації використання та охорони
досліджуваних ґрунтів.
Ключові слова: онтогенез і географія рендзин, елементарні ґрунтові процеси, стадіальність
онтогенезу, агрогенна трансформація.


Повний текст:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8854

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons