СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДЕГРАДАЦІЇ
ТА ВІДНОВЛЕННЯ РОДЮЧОСТІ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КАРПАТСЬКОГО
РЕГІОНУ

Oksana Kachmar, Oksana Vavrynovych, Oleksandr Dubytskyj, Angelina Dubytska, Natalya Kotko

Анотація


Розкрито проблеми деградації земель сільськогосподарського призначення через призму
наслідків їх деструктивного використання в сучасних умовах на основі детального причинно-
наслідкового аналізу виробничо-господарських підходів до реалізації землересурсного потенціалу
Карпатського регіону (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області).
На основі просторового спектрального зрізу розвитку деградаційних процесів у ґрунтах
регіону проаналізовано основні види антропогенної трансформації та на базі існуючих
матеріалів зроблено спробу оцінити розвиток негативних явищ, притаманних як загалом
для земель сільськогосподарського призначення, так і специфічних, що стосуються їх
ключових, екологічно вразливих складових – схилових, меліорованих земель, агроземів.
Запропоновано стратегічні підходи та механізми до вирішення проблеми деградації та
відновлення родючості земель сільськогосподарського призначення, базовою основою
яких є: коригування структури земельного фонду; впровадження природоохоронних
високопродуктивних екологічно збалансованих ресурсозберігаючих систем землеробства;
здійснення поглибленого системного еколого-ландшафтного моніторингу; розробка цілісної
комплексної зонально-територіальної теорії збереження, підвищення родючості та охорони
ґрунтів Карпатського регіону.
Для реалізації розроблених стратегічних підходів запропонований інноваційний
інструментарій, практичне втілення якого забезпечить зниження процесів деградації земель,
сприятиме формуванню високопродуктивних екологічно стійких агроландшафтів. Інноваційний
інструментарій покладено в основу розробленої концептуальної моделі управління родючістю
земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону.
На базі Концептуальної моделі управління сформовано інноваційно орієнтовану
організаційно-функціональну модель вирішення проблем деградації земель
сільськогосподарського призначення та реалізації потенціалу нарощування їх родючості
в умовах Карпатського регіону. Ефективність її функціонування визначатиметься рівнем
реалізації потенціалу базисних ресурсних складових аграрного сектора в регіоні й 

обумовлюватиметься, з одного боку, результативністю поєднання інвестиційних ресурсів
с.-г. товаровиробників, інноваційних ресурсів наукової сфери та фінансових, організаційних
і інформаційних ресурсів держави, а з іншого – запровадженням економічних механізмів
ефективного ресурсокористування.
Ключові слова: Карпатський регіон, ґрунти, агроландшафти, деградація, відновлення
родючості.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8852

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons