СІРІ ЛІСОВІ ҐРУНТИ У РІЗНИХ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Halyna Ivanyuk

Анотація


За різними даними, площа сірих лісових ґрунтів у світі сягає від 94 до 120,2 млн га, в
Україні – 4,7–5,5 млн га (близько 9 % території країни). Роз маїття умов формування цих ґрунтів,
дискусії щодо їх генезису, властивостей є причинами виникнення різних підходів до класифікації
сірих лісових ґрунтів.
Проаналізовано історію створення класифікації сірих лісових ґрунтів, наведено
найпоширеніші в Україні варіанти їх класифікації. Шляхом пошуку приблизних еквівалентів
зроблено спробу віднайти сірі лісові ґрунти у класи фікаційних системах різних країн (Росії,
Молдови, Болгарії, Румунії, Чехії, Польщі, США, Канади), а також у легенді до карти ґрунтів
ФАО-ЮНЕСКО та WRB. Встановити справжні аналоги ґрунтів практично неможливо через
неоднакові принципи побудови класифікацій. Сучасні класифікації ґрунтів різних країн світу
максимально наближені до WRB і “Soil Taxonomy”.
Доволі обґрунтованими є такі назви сірих лісових ґрунтів: ясно-сірі лісові, сірі лісові, темно-
сірі опідзолені. Запропоновано еквіваленти номен клатури WRB (2014) підтипам сірих лісових
ґрунтів: ясно-сірі лісові – Albic Luvisols, сірі лісові – Haplic Luvisols, темно-сірі опідзолені – Luvic
Greyzemic Phaeozems. До назв оглеєних аналогів цих ґрунтів перед назвою реферативної групи
слід додати кваліфікатор “Gleyic”.
Актуальним питанням є створення нової класифікації ґрунтів України, яка зберігатиме
доробки генетичного ґрунтознавства та водночас враховува тиме світові тенденції:
виділення діагностичних горизонтів і ознак, які мають чітко визначені кількісні межі. У
новій класифікації доцільно відокремити ясно-сірі та сірі лісові ґрунти від темно-сірих
опідзолених, а останні об’єднати в одну групу з чорноземами опідзоленими. Необхідність
цього засвідчують дослідження положення темно-сірих ґрунтів у різних класифікаційних
системах світу: здебільшого ці ґрунти об’єднують у групу чорноземного типу (Mollisols,
Phaeozems, Chernozems).
Ключові слова: класифікація, сірі лісові ґрунти, ґрейземи, лювісолі, моллісолі, фаеоземи.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8851

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons