АГРОГЕННІ ЗМІНИ СТРУКТУРНОГО СТАНУ ТЕМНО-СІРИХ
ОПІД ЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ ГОЛОГОРО-КРЕМЕНЕЦЬКОГО ГОРБОГІР’Я

Oksana Haskevych

Анотація


Подано характеристику структурно-агрегатного стану темно-сірих опідзолених ґрунтів
Гологоро-Кременецького горбогір’я. Здійснено порівняння показників структурно-агрегатного
стану ґрунтів під різними ценозами: лісовою рослинністю, ріллею та перелогом. Досліджувані
ґрунти різняться ступенем антропогенного навантаження, передусім механічного тиску
ґрунтообробної техніки, що відображається у зміні фізичного стану ґрунтів. За результатами
аналізу структурно-агрегатного складу ґрунтів визначено показники водостійкості
макроструктури орного горизонту. З’ясовано, що ґрунти під лісовою рослинністю та
перелогами характеризуються подібним розподілом структурних агрегатів за фракціями та
переважанням брилистих елементів (62,27–76,80 % повітряно-сухих агрегатів). В орному
горизонті окультурених ґрунтів зростає частка агрегатів розміром 10–0,25 мм (53,96 %).
Водостійкі агрегати ґрунтів під лісом та перелогом мають, здебільшого, розмір 10–0,25 мм
(59,90–68,14 %). В орних ґрунтах їхній вміст знижується до 46,38 %. Темно-сірі опідзолені
орні ґрунти характеризуються вищим коефіцієнтом структурності в орному та підорному шарі.
Показник водостійкості ґрунтової структури є нижчим, порівняно з аналогами під лісовою
та трав’янистою рослинністю, що пов’язане з погіршенням їхнього гумусового стану та
надмірним застосуванням мінеральних добрив.
Ключові слова: темно-сірі опідзолені ґрунти, структурно-агрегатний стан, макроструктура,
коефіцієнт структурності, показник водостійкості, ґрунтові агрегати.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8743

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons