ҐРУНТИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТИ
НАУКОВОГО ТУРИЗМУ

Mykhailo Hamkalo, Pavlo Romaniv

Анотація


Науковий туризм передбачає екологічний, етнокультурний, підводний, пізнавальний
і багато інших видів туризму, головна ознака яких – активна участь туриста в процесі
туру, а не лише отримання цікавої інформації та споглядання об’єктів, що характерно для
пізнавального туризму. Зацікавленість ґрунтовим покривом широких верств населення
засобами туристичного (ощадливого) загосподарювання вважаємо кроком до збереження,
відновлення екосистеми Карпатського регіону України, передусім у контексті концепції
сталого розвитку.
Ґрунтові об’єкти Карпатського регіону України характеризуються різноманітністю та значно
відрізняються один від одного, отож у статті обрано для аналізу буроземи, дерново-підзолисті
поверхнево-оглеєні ґрунти Передкарпаття, сірі лісові ґрунти Львівського Опілля.
Залучення ґрунтових розрізів у систему туристичного обслуговування розглядаємо у двох
головних напрямах: як окремих об’єктів показу на маршрутах та як об’єктів наукових досліджень у
межах стаціонарних науково-дослідних ділянок вузькоспеціалізованого та комплексного характеру.
Причому ці ґрунтові об’єкти можна використати як мотивацію до подорожі широких верств населення
різних вікових груп і різної професійної приналежності, так і спеціалістів – географів, геологів,
ґрунтознавців, екологів, археологів, істориків, краєзнавців тощо.
Ґрунти Карпатського регіону мають важливе екологічне, економічне та соціальне значення.
Проте споживацьке використання лісів спричиняє негативні наслідки для всієї екосистеми, у
тім числі й для “дзеркала ландшафту” – ґрунту. Отож вивчення та пізнання ґрунтів засобами
туризму, екскурсійної та експедиційної діяльності переслідує кілька важливих цілей: рекреаційну,
науково-пізнавальну, екологічну (функція охорони природи та її компонентів), освітню, дидактичну,
виховну, патріотичну. Адже без знань про важливість ґрунту неможливо осягнути взаємозв’язки,
що встановлюються між компонентами екосистеми.
Ключові слова: ґрунти, Карпатський регіон, науковий туризм, буроземи, стаціонарний
дослід.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8740

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons