ЗМІНА ЗАГАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
БУРОЗЕМІВ (CAMBISOLS) УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
ПІД РІЗНИМИ ФІТОЦЕНОЗАМИ

Petro Voitkiv

Анотація


Фізичні властивості ґрунтів обумовлюють екологічний стан лісових екосистем, зокрема
пралісових, а розвиток корінної системи рослин, характер водного і поживного режиму ґрунтів
обумовлюють фізичні властивості. Також фізичні властивості враховують при розробці
лісотехнічних заходів, вони є основою проведення лісогосподарських робіт.
Українські Карпати характеризуються значним впливом антропогенного чинника, який
проявляється у масових вирубках лісів, що докорінно змінює фізичний стан ґрунтового
покриву, отож вивчення цих змін є надзвичайно актуальним. Дослідження порушень фізичного
стану буроземів надзвичайно важливе для лісових масивів, оскільки погіршення їх фізичних
властивостей зменшує стійкість лісів до вітровалів.
Однак в Українських Карпатах охороняються ще фрагментарно збережені пралісові
екосистеми, які формують стійкі ландшафти без втручання людини внаслідок виключно
природних чинників. Отож вивчення та аналіз змін, які відбулися у фізичних властивостях
буроземів під різними фітоценозами, вказують на актуальність проблеми.
Мета дослідження – вивчити загальні фізичні властивості буроземів Українських Карпат, їх
зміни, спричинені різними фітоценозами. Об’єкт дослідження – буроземи Українських Карпат,
які сформувалися під пралісами, лісами та царинками. Предмет дослідження – загальні фізичні
властивості буроземів Українських Карпат, які сформувалися під різними фітоценозами.
Подано результати досліджень фізичних властивостей буроземів Українських Карпат під
різними фітоценозами. Досліджено загальні фізичні властивості – загальну щільність будови
кам’янистих ґрунтів, щільність будови дрібнозему, щільність твердої фази, загальну шпаруватість,
шпаруватість аерації.
За результатами аналізу змін загальних фізичних властивостей буроземів Українських Карпат
під різними фітоценозами складено такий ряд: найкращі загальні фізичні властивості мають
буроземи букових, дубово-букових пралісів, добрі – буроземи яворово-букових лісів, задовільні
властивості мають буроземи царинок, а найгірші – буроземи буково-яворово-дубових лісів та
буроземи смерекових пралісів.
Ключові слова: загальні фізичні властивості, буроземи, праліси, загальна щільність будови,
щільність твердої фази, загальна шпаруватість, шпаруватість аерації.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8737

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons