ПРОБЛЕМАТИКА ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ СОЛОНЦЮВАТОСТІ
ҐРУНТІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я

Mykhailo Bibik, Hryhorii Moroz, Vitalii Kyrylenko, Artem Kuzmenko

Анотація


За результатами дослідження ґрунтів Північно-Західного Причорномор’я визначено,
що тут в профілі чорноземів звичайних і південних проявляється як залишкова, так і слабка
солонцюватість. З’ясовано, що сьогодні у вітчизняному ґрунтознавстві не існує чітких критеріїв
виділення солонцюватих ґрунтів і визначення ступеня солонцюватості. Також відкритим є питання
щодо розмежування власне солонцюватих і залишково-солонцюватих ґрунтів. Встановлено,
що на території Північно-Західного Причорномор’я розвинулися полігенетичні ґрунти –
чорноземи звичайні та південні залишково- і слабосолонцюваті, діагностика класифікаційної
і таксономічної приналежності яких сьогодні є доволі неоднозначною. Продіагностовано
ступінь солонцюватості чорноземів звичайних та південних Північно-Західного
Причорномор’я за чотирма методичними підходами. З’ясовано неможливість проведення
точної та однозначної діагностики ступеня солонцюватості ґрунтів території дослідження за
існуючими методиками. Зокрема, залишково- та слабосолонцюваті ґрунти за класифікацією
1977 р. практично повністю позиціонуються як слабосолонцюваті відповідно до “Польового
визначника ґрунтів”. Своєю чергою, враховуючи підхід Новікової, статус цих же ґрунтів
коливається від несолонцюватих до солонців за ступенем ілювійованості, остаточній
діагностиці якого, проте, суперечить низький вміст обмінного натрію. Запропоновано
інтегральний підхід до визначення ступеня солонцюватості ґрунтів, який ґрунтується на
хронологічних особливостях перебігу та направленості солонцевого процесу. Відповідно
до цього підходу, якщо солонцюватість досліджуваних ґрунтів є реліктовою, то її
ступінь варто діагностувати за ілювійованістю мулу та вмістом обмінного Na+ (Nі>8 %,
Na+<3 % – залишково-солонцюваті ґрунти; Nі> 8 %, Na+≥ 3 % – солонцюваті ґрунти).
Своєю чергою, у випадку прояву сучасної солонцюватості, ступінь осолонцювання
ґрунтів потрібно визначати за співвідношенням Ca2+/Mg2+ (<4,8) та вмістом обмінного
Na+ (<3 % – залишково-солонцюваті ґрунти; ≥3 % – солонцюваті ґрунти).
Ключові слова: чорноземи, ступінь солонцюватості, діагностика, степ, Північно-Західне
Причорномор’я.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8734

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons