СТАЛЕ УПРАВЛІННЯ ҐРУНТОВИМИ РЕСУРСАМИ
У КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ

Sviatoslav Baliuk, Lyudmyla Vorotyntseva, Maryna Zakharova

Анотація


Розглянуто питання щодо сталого управління ґрунтовими ресурсами, які спрямовані на
досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів та агрокліматичну адаптацію землеробства
до змін клімату, а також сприяють раціональному використанню ресурсів, збереженню та
відновленню біорізноманіття. Необхідним є регулювання навантаження на ґрунти та врахування
здатності ґрунту до самовідновлення. Незбалансоване використання спричиняє погіршення
якості ґрунту, водних джерел, втрати біорізноманіття, зниження екологічної стійкості та рівня
екосистемних послуг, які вони виконують. Зазначене питання є доволі актуальним в умовах змін
клімату, що засвідчує прийняття трьох конвенцій Організації Об’єднаних Націй. Наголошено,
що деградація є однією із головних проблем у світі, зазначено її причини і невирішені проблеми
управління ґрунтовими ресурсами в Україні. В умовах глобальних змін клімату зростає роль
адаптивних систем землеробства для підвищення продуктивності земель та їхнього сталого
використання. Зниження вологозабезпеченості ґрунтів уповільнює рухомість та доступність
поживних речовин для рослин, що потребує оптимізації кореневого живлення рослин за рахунок
внесення мінеральних добрив.
Заходи з адаптації землеробства необхідно здійснювати комплексно, охоплювати всі можливі
агроприйоми, які здатні покращувати умови розвитку рослин. Запропоновано вирощування
сортів і гібридів сільськогосподарських культур, стійких до температурних змін і дефіциту
води, оптимізацію системи удобрення (азотними, фосфорними, калійними, мікродобривами),
вологозберігаючих систем обробітку ґрунту. Для запровадження “кліматично оптимізованого”
сільського господарства необхідним є застосування зрошення та розширення площ зрошуваних
земель.
Ключові слова: адаптація, ґрунтові ресурси, деградація, добрива, зрошення, клімат.


Повний текст:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2017.51.8732

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — некомерційна — без похідних 4.0 міжнародна 

Ліцензія Creative Commons