ПРОСТОРОВА СТРУКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ПРОЕКТОВАНОГО БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА “РОЗТОЧЧЯ”

V. Brusak, Yu. Zin’ko, M. Majdans’kyi, D. Krychevs'ka, O. Danchuk, H. Krynyts’kyi, H. Striamets’

Анотація


Розглянуто історію досліджень з проблеми формування транскордонного біосферного резервату на Розточчі. Наведено методологічні й методичні засади створення територіальної моделі міжнародного біосферного резервата “Розточчя”. Схарактеризовано запропоновану модель просторової структури української частини МБР “Розточчя” та її функціонального зонування.


Ключові слова


біосферний резерват; транскордонний біосферний резерват; територіальна модель; функціональне зонування; Розточчя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брусак В.П. Географічні аспекти оптимізації функціонування заповідників (на прикладі природного заповідника “Розточчя” і Карпатського біосферного заповідника): Автореф. дис. … канд. геогр. наук, – Львів, 1997. – 20 с.

Брусак В.П., Зінько Ю.В., Кравчук Я.С., Ронковськи Г. Концепція формування транскордонних природоохоронних зон // Развитие системы межгосударственных особо охраняемых природных территорий: Материалы междунар. семинара – К., 1996. – С. 23–29.

Геренчук К.И. Западно-Подольская область // Физико-географическое районирование Украинской ССР. – К.: Изд-во Киев. ун-та, 1968. – С. 187–199. 4. Гнатюк Р. Геоморфологічні регіони Південного Розточчя // Українська геоморфологія: стан і перспективи: Матерыали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор,1997. – С. 100–102.

Гузiй А.I. Фауна i населення хребетних захiдного регiону України. – Т.1: Розточчя. – К., 1997. – 161 с.

Закон України “Про природно-заповідний фонд України” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 1130–1156.

Зінько Ю.В., Брусак В.П, Кравчук Я.С. Територіальна структура проектованого міжнародного біосферного заповідника “Розточчя” // Розточанський збір-2000: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Кн. 1.– Львів: Меркатор, 2001. – С. 163–166.

Зінько Ю.В. Територіальне планування розвитку заповідних об’єктів і екотуризму на транскордонній височині Розточчя // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр., 2003. – Вип. 29, – Ч. 2. – С. 168–175.

Кравчук Я.С., Зiнько Ю.В., Брусак В.П. та ін. Напрямки територiального розвитку заповiдника “Розточчя” // Тези. доп. 44-ї наук.-техн. конф. Львів. лісотехн. ін-ту. – Львів, 1992. – С. 38–39.

Муха Б. Ландшафтна структура Українського Розточчя // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Логос, 2000. – С. 156–165.

Муха Б. Ландшафтна карта Розточчя масштабу 1:100000 // Розточанський збір-2000: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. Кн.1. – Львів: Меркатор, 2001. – С. 128–137.

Онищенко В.А. Біосферний резерват “Розточчя” // Міждержавні природно-заповідні території України / За. заг. ред. Т.Л. Андрієнко. – К., 1998. – С. 47–54.

Розбудова екомережі України / За ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К., 1999. – 127 с.

Сорока М.И. Флора Росточья, ее охрана и использование: Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук. – Львов, 1992. – 17 с.

Стойко С.М. Екологічне обгрунтування організації в Розточчі білатерального польськоукраїнського резервату (заповідника) та програма його управління // Наук. вісн. Лісівничі дослідження в Україні. – 1996. – Вип. 5. – С. 178–184.

Стойко С. Концепція міжнародної мережі біосферних резерватів та критерії функціонального визначення українсько-польського біосферного резервату на Розточчі // Розточанський збір-2000: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Кн.1. – Львів: Меркатор, 2001. – С. 50–56.

Стойко С., Мельник А., Шушняк В. та ін. Українська частина проектованого польськоукраїнського біосферного резервату “Розточчя” та її репрезентативне ландшафтно-екологічне значення // Біосферний резерват як модель сталого розвитку територій та об’єктів природнозаповідного фонду: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Львів: Меркатор, 2003. – С. 16–31.

Biosphere Reserves. The Seville Strategy. The statuory framework of the world network. Man and Biosphere Programme. – Paris: UNESCO, 1996. – 18 p.

Biosphere Reserve оn borders. Editors: A.Breymeyer, P.Dabrowski. National UNESKO-MAB Committee of Poland. – Warszawa, 2000.

Koncepcja Krajowej sieci ecologicznej ECONET-POLSKA. – Warszawa, 1995.

Rąkowski G., Brusak W., Zinko J., Krawczuk J. Roztoczanska transgranichna strefa ochronna // Pzewod. wycieczkowy Ogolnopolsk. Zjazdu PTG. – Lublin, 1994. – S. 240–242.

Rąkowski G. Transgraniczne obszary shronione na wschodnim pograniczu Polski: zarys koncepcji. – Warszawa, 2000. – 150 s.

Recommendations for the Esteblishmеnt and Functioning of transboundary biosphere Reserwes Seville +5 (international meeting of experts). – Pamplona, Spain, 2001.

Roztocze: budowa – rzezba – krajobraz / Pod red. Jana Buraczynskiego. Lublin, 1997. – 189 s.

Roztocze: Srodowisko przyrodhicze / Pod red. Jana Buraczynskiego. Lublin, 2002. – 341 s.

The Biosphere Reserve and its relationship to other Protected Areas. IUCN. – 1978. Morges.

Udvardy M.D.F. World biogeographical provinces // IUСN: Occasional Paper. – 1975. – N18. – 48 р.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2007.34.2557

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)