ФІЗИКО–ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ, ДИНАМІКА ТА НАСЛІДКИ КАТАСТРОФІЧНОГО ЛИПНЕВОГО ПАВОДКА 2008 РОКУ У ВЕРХІВ’Ї РІЧКИ ПРУТ

A. Melnyk, P. Shuber, V. Shushnjak, L. Kostiv, V. Berezyak

Анотація


Проаналізовано систему природних (геолого-геоморфологічні, біотичні, метеорологічні і комплексні ландшафтні) та антропогенних чинників, які зумовили виникнення катастрофічного паводка у верхів’ї річки Прут в межах ландшафту Чорногора. Досліджено динамічний взаємозв’язок у часі між атмосферними опадами та зміною рівня води в руслі. Зафіксовано низку унікальних, неймовірних еколого-географічних наслідків паводка пов’язаних з донною ерозією, зміною профілю русла, боковою ерозією, активізацією зсувних процесів, зміною ландшафтної структури території та економічними збитками.


Ключові слова


паводок; фізико-географічні чинники; динаміка; природний територіальний комплекс.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бефани А. И., Бефани Н. Ф., Вишневский Н. В., Иваненко А. Г., Позняков В. В., Тюхтя К. К. Эксперементальные исследования дождевого стока в Карпатах (басейн р.Рики) // Фомирование и расчеты стока рек Карпат: Труд. УкрНИГМИ. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – Вып. 69. – С. 3–32.

Вышневский П.Ф. Ливневие паводки в Карпатах: Труд. УкрНИГМИ, 1971. – Вып. 107. – С.75–85.

Дяков В. Н. Влияние состава насаждений на поверхностны сток в горных условиях // Лесоводственные исследования и производственный опыт в Карпатах. – Ужгород: Карпаты, 1972. – С. 51–57.

Екологічні та соціально-економічні аспекти катастрофічних стихійних явищ у Карпатському регіоні (повені, селі, зсуви). – Рахів, 1999. – 377 с.

Лютик П. М. Ливневые паводки на реках Карпат в июле 1969 и мае 1970 гг. / Труд. УкрНИГМИ, 1971. – Вып. 107. – C.45–87.

Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1999. – 196 с.

Метеорологический ежемесячник. – К.: Гидрометеоиздат, 1961-1991 гг. – Вып. 10. – № 7.

Міллер Г. П., Мельник А. В., Петлін В. М. Ландшафтознавство: Теорія і практика. – Львів, 2002. – 172 с.

Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий. – Львов, 1974. – 202 с.

Опасные гидрометеорологические явления в Украинских Карпатах / Под. ред. Логвинова К.Т. – Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 200 с.

Чорногіський географічний стаціонар. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 132 с.

Чубатий О. В. Гiрськi лiси – регулятори водного режиму. – Ужгород: Карпати, 1984. – 104 с.

Шушняк В. М. Дослідження флювіальних процесів на стаціонарі „Свидовець” // Ерозійно-акумулятивні процеси і річкові системи освоєних регіонів: Зб. наук. праць українсько-польсько-російського семінару. –Львів, 2006. – С. 188–201.

Шушняк В. Н. Влияние хозяйственной деятельности на интенсивность плоскостной эрозии в Карпатах // Проблемы эрозионных русловых и устьевых процессов: Тез. докл. межвуз. совещ. – Ижевск, 1992. – С. 103– 104.

Шушняк В. М Особливості просторово-часової диференціації сучасних екзогенних геоморфологічних процесів в Українських Карпатах // Вісн. Львів. ун-ту: Сер. геогр., 2006. – Вип. 33. –С. 454–458.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2009.37.2391

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)