МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ПАСПОРТИЗАЦІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ПАМ’ЯТОК ПРИРОДИ

V. Brusak, V. Bakun

Анотація


Розглянуто різні принципи класифікації геологічних і геоморфологічних пам’яток природи, запропоновано принципи типізації пам’яток неживої природи на класи, типи і види. Розглянуто методичні аспекти паспортизації геолого-геоморфологічних пам’яток природи. Наведено приклади паспортизації печерий озера у межах гірської частини басейну р. Черемош.


Ключові слова


пам’ятки неживої природи; класифікація; паспортизація; інвентаризація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Брусак В.П., Зiнько Ю.В. Географiчнi дослiдження в заповідниках // Природничі дослідження на Розточчі : Зб. наук.-техн. праць. Львів: Вид-во УкрДЛТУ, 1995. С. 5–14.

Брусак В., Кобзяк Р. Стан охорони та перспективи використання пам’яток неживої природи національного природного парку “Гуцульщина” // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2008. Вип. 35. С. 16–27

Брусак В.П., Мельник А.В., Сенчина Б.В. Цінні природні комплекси і об’єкти верхів’я Прута в межах Чорногори та проблеми їх збереження // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Ів.Франка, 2009. С. 300–321.

Геологічні пам’ятки природи України: проблеми вивчення, збереження та раціонального використання / [В.П. Грищенко, А.А. Іщенко, Ю.О. Русько, В.І. Шевченко]. К., 1995. 60 с.

Даниш В. Заповідні геологічні об’єкти Гуцульщини // Історія Гуцульщини. Т. 4. Львів : Логос, 1999. С. 41–56.

Зінько Ю., Брусак В., Гнатюк Р., Кобзяк Р. Заповідні геоморфологічні об’єкти Українських Карпат : структура, особливості поширення та використання // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій: Матеріали міжнар. семінару, присв. 90-річчю від дня народж. проф. П. Цися. Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. С. 260–280.

Зінько Ю., Гнатюк Р., Шевчук Окс. Підходи до природоохоронної паспортизації скельних утворень Поділля // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. Гримайлів, 2003. С. 165–178.

Коротенко Н.Е., Щирица А.С., Каневский А.Я. и др. Геологические памятники Украины : справочник-путеводитель. К.: Наук. думка, 1987. 155 c.

Кричевська Д., Шевчук О., Карпишин Г., Палюх В. Дослідження та перспективи екотуристичного використання печери “Княгиня” (Ужанський національний парк) // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2007. Вип. 34. С. 303–308.

Палієнко Е. Природоохоронна геоморфологія в Україні // Українська геоморфологія: стан і перспективи : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Львів: Меркатор, 1997. С. 58–60.

Палюх В. Розвиток поняття “геологічна пам’ятка природи” // Наук. зап. Сум. пед. ун-ту. Геог. науки. 2010. Вип. 1. С. 149–153.

Палюх В.М. Стан охорони геолого-геоморфологічних пам’яток природи в гірській частині басейну річки Черемош // Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій. Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2009. С. 196–202.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2011.39.2161

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)