ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ ЯК ІЄРАРХІЧНО ПОБУДОВАНА ПРИРОДНА СИСТЕМА

Anatolii Kryvulchenko

Анотація


Олешківські піски (Олешшя) – одна з морфоскульптур Лівобережжя Нижнього Дніпра, що сфор­мована на алювіальних та перигляціальних відкладах і має складну ієрархічно організовану побу­дову. У статті чітко окреслене місце цих пісків серед інших морфоскульптур Лівобережжя Нижнього Дніпра. З огляду на певну неоднозначність окремо розглянуто два регіони Лівобережжя приаренні піщано-суглинисті геокомплекси з наявністю вкрай специфічних піщаних погорблено-улоговинних геокомплексів та територію погорблено-низинної рівнини (Кардашинське пониззя), яка знаходиться між дельтою Дніпра та піщаними масивами Келегейської арени.

Територія Олешшя складається з двох мезоформ рельєфу першого порядку – погорблених піща­них арен та міжаренних рівнин, загальна площа яких становить 219,9 тис. га, де майже 80 % припа­дає на піщані арени. Сім арен Олешківських пісків представлені горбистими піщаними рівнинами й внутрішньоаренними улоговинами. Горбисті рівнини складаються з горбистих (бугристих, бугристо-дюнних, суто горбистих), горбисто-пасмових та плоскорівнинно-хвилястих утворень, внутрішньоаренні улоговини арен – з плоскорівнинно-хвилястих, пасмово-видолинкових, хвилясто-дрібнопадинних та пасмово-дрібнопадинних геокомплексів. Зазначені типи форм рельєфу представ­лені мікроформами еолового генезису (бугри, горби, параболічні дюни, еолові поля, дефляційні уло­говини) й флювіального (горбисті пасма, улоговини між погорбленими масивами, промивини (ре­дундани), міжпасмові видолинки.

На поверхні погорблених піщаних масивів, особливо в місцях прояву оголених пісків, сфор­мовані наноформи рельєфу з домінуванням дрібних рифлів, прикущових горбків, борозн видування й вимивання, котлів видування, а також еолових шлейфів, останців, ніш, привершинних “кліфів”, карнизів. Зазначена система форм рельєфу Олешківських пісків свідчить про складні й різноманітні процеси їх формування, але на окрему увагу заслуговують пасмові геокомплекси, особливо ті з них, які мають паралельну пасмово-видолинкову просторову організацію. Вони, наприклад, на півдні Кінбурнської арени стали основою формування унікального для території України еолово-гідро­генного ландшафтогенезу. Утворення пасмово-видолинкових геокомплексів Олешшя автор пов’язує з вірогідними катастрофічними паводками, пластовими потоками катастрофічного характеру, – фладстрімами. Самі ж ці пасмові утворення доцільно розглядати як прояв гігантських рифлів (дилю­віальних дюн, giant ripples), які в багатьох місцях перекриті відкладами іншого характеру форму­вання, про що свідчить різноманіття типології форм рельєфу арен Олешківських пісків. На окрему увагу у формуванні рельєфу регіону також заслуговують таласогенний, суфозійно-просадковий та антропогенний чинники.


Ключові слова


Лівобережжя Нижнього Дніпра; Олешківські піски; ієрархія форм рельєфу; піщана арена; еолові процеси; флювіальні форми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Badyukova, E. N. (2017). Geomorphic analysis in the interpretation of geological materials (on the example of the Northern Caspian plain). Fundamental Quarter Problems: the results of the study and the main directions of further research. Proceedings from the X All-Russian meeting on the study of the Quaternary period (pp. 29–32), Moscow: GEOS (in Russian).

Hordienko, I. I. (1969). Oleshkivski Sands and biogeocoenotic connections in the process of their overgrown. Kyiv: Naukova dumka, 242 pp. (in Ukrainian).

Goretskyi, G. I. (1970). Alluvial chronicle of the Great pra-Dnipro. Moscow: Science, 491 p. (in Russian).

Groswald, M. (1999). Eurasian hydrosphere disasters and Arctic glaciation. Moscow: Scientific World, 120 pp. (in Russian).

Zamorii, P. K. (1940). Geomorphological essay of the Left bank of the Lower Dnipro. Geological journal, 7(4), 5–28 (in Ukrainian).

Kryvulchenko, A. І. (2005). The Near-Black Sea and Near-Azov Sea dry-steppes region: landscapes, galogeochemistry of soils. Kyiv: Hydromax, 345 pp. (in Ukrainian).

Kryvulchenko, A. І. (2016). Kіnburnskyi peninsula: landscapes, current state and significance. Kropyvnytskyi: Central-Ukrainian publishing house, 416 pp. (in Ukrainian).

Krokos, V. I., & Lutskyi, P. I. (1929). Geological and hydrogeological essay of the Lower-Dnipro area. Works of the Ukrainian geological scientific-research institute, 3, 65–106 (in Ukrainian).

Mulika, A. M. (1974). Conditions of occurrence of fossil soils in anthropogenic deposits of the Left bank of the Lower Dnipro. Palaeopedology (pp. 100–108) (in Russian).

Pazynych, V. G. (2007). Geomorphological chronicle of the Great Dnipro. Nizhyn: Hydromax, 372 pp. (in Ukrainian).

Paliyenko, V. P., & Matoshko, A. V., & Barshchevskyi, M. Y. et al. (2005). Modern dynamic of the relief of Ukraine. Kyiv: Naukova dumka, 267 pp. (in Ukrainian).

Rybalko, S. I., & Volkova, G. M. (1975). To the question of genesis of Oleshkivski Sands. Geochemistry of landscapes (pp. 54–57). Kyiv: Naukova dumka (in Russian).

Rudoi, A. N. (2006). Giant ripple marks: history of studies, diagnostics and palaeogeographical implication. Materials of glaciological studies, 101, 24–48 (in Russian).

Sobolev, S. S. (1935). Hydrogeological and soil conditions of the Lower-Dnipro Sands and prospects for their reclaim. The problems of reclamation of the deserts for the purposes of plant industry, 3, 113–142 (in Russian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10666

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)