ГЕООБРАЗНИЙ СВІТ МАНДРІВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СОФІЇ ЯБЛОНСЬКОЇ: СУЧАСНА ВІЗІЯ

Myroslava Vlakh

Анотація


Проаналізовано значення мандрівної літератури, виконаної в жанрі belles non-fiction, для форму­вання географічних образів (геообразів) країн і народів. У цьому аспекті використано мандрівну прозу української письменниці, кінооператорки, фотографині Софії Яблонської (1907–1971).

На прикладі мандрівних новел “Чар Марока” (1932), “З країни рижу та опію” (1936), “Далекі обрії” (1939) виділено генетичні типи сенсорних вербальних геообразів, зокрема, візуальні, аудіаль­ні, кінестетичні (на основі відчуття запаху – одоричні, дотику – тактильні). Зазначено про мистецьку синкретичність геообразотворення С. Яблонської (вербальні образи органічно доповнюють фото- і кінокадри, рисунки).

Розкрито просторовість мислення авторки, яке сягає від конкретних місць до океанічних і небесних безмеж. Зміст мандрівної літератури С. Яблонської, яка, по суті, є автобіогеографією авторки, розкрито за допомогою меґаметафори дому – глобальний світ для неї – рідний дім.

Виявлено природо- та антропоцентристські паралелі літературних текстів С. Яблонської у ство­ренні геообразів, виокремлено акцентуацію авторки на чуттєписі природних особливостей відобра­жуваних країв (рефлексія Сонця, морських просторів і приморських узбереж, гірських районів Китаю, вулканів Малайзії тощо). Виділено реалізм вербальних геообразів, що  поміщені в конкретні просторові координати, для яких характерні повнота, різноманітність, схоплення сутнісних ознак відображуваних явищ. Розкрито талант мисткині, яка в одиничному могла бачити загальне.

Наголошено на поєднанні описового і раціонального підходів (порівняльний, причинно-наслідковий методи) у створенні культурницьких образів міст, народів. Зазначено про увагу авторки до негативних наслідків впливу европейської колонізації на автохтонну культуру, менталітет поне­волених народів, пропагування ідеї їхнього звільнення в майбутньому.

Зроблено висновок про органічне поєднання в особі С. Яблонської української і західноевро­пейської цивілізації, збагачення нею европейської культури ідеями відкритості й толерантності.

Створені письменницею геообрази екзотичних країн проаналізовані в контексті сучасних гуманістичної філософії мандрівництва, концепції естетизму, природно-етичної концепції щастя, концепції енвайронментального бігейвіоризму.


Ключові слова


мандрівна література; геообраз; геовізуал; геоавдіал; геокінестет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bilous, P. (2013). The appeal of the Holy Land: Ukrainian pilgrimage prose. Kyiv: Academic Publishers, 208 pp. (in Ukrainian).

Vynnychenko, V. (2011). Concordism. The system of happiness building. Kyiv: Ukr. writer, 342 pp. (in Ukrainian).

Hryhorovych-Barsky, V. (2000). Travels throw the Holy Sites of the East from 1723 till 1747. P. Bilous (Transl.), M. Moskalenko (Ed.). Kyiv: Fundamentals, 768 pp. (in Ukrainian).

Yaremenko, V. (Ed.), Yaremenko, V., & Slipushko, O. (Compil.) (2002). The Golden Word: a textbook of Ukrainian-Russian literature of the Middle Ages of the 9th and 15th centuries. Book 1: Early Middle Ages Literature (up to 988); Literature of the High Middle Ages (988–1240). Kyiv: Aconite, 800 pp. (in Ukrainian).

Kalytovska, M. (1971). Sofia Yablonska: traveler and individual. Modernity, 5, 51–59 (in Ukrainian).

Klynovy, Y. (1977). Sofia Yablonska. Modernity, 6(198), 20–27 (in Ukrainian).

Bilous, P. (Transl.) (2018). Travels of Vasyl Hryhorovych-Barsky to the Holy Mount Athos. Kyiv: ADEF-Ukraine, 376 pp. (in Ukrainian).

Moroz, V. (May 9, 2017). The whole world belonged to her: The far horizons of Sofia Yablonska. Ukrainian Week. URL: https:tyzhden.ua/History/191825.

Pankevych, B. (2013). Journey to Mount Athos: Pilgrim’s Travel Notes and Reflections. Kharkiv: Folio, 156 pp. (in Ukrainian).

Perederiy, V. (1998). The world of Sophia Jablonska. Dzvin, 8/9, 98–105 (in Ukrainian).

Pohrebennyk, F. (1990). Sofia Yablonska. “Charm of Morocco” and other pearls. Vsesvit, 3, 151 (in Ukrainian).

Polishchuk, Y. (2006). The far horizons of Sofia Yablonska. Vsesvit, 11–12, 187–192 (in Ukrainian).

Rozinkevych, N. (2017). Distinguishing between concepts of travelling literature and travelling prose. Proceedings from III Vseukrainska zaochna naukovo-praktychna konferentsiia “Natsionalnyi naukovyi prostir: perspektyvy, innovatsii, tekhnolohii”. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/21336 (in Ukrainian).

Rozinkevych, N. (2017). Contemporary Ukrainian pilgrimage prose (on the example of the work “A journey to Athos: travel notes and reflections of a pilgrim” by Bohdan Pankevych). Scientific visnyk of Lesya Ukrainka Eastern European national university. Philological Sciences. Literary Studies, 11–12, 105–111 (in Ukrainian).

Rubruk, de V. (2018). Travel to the Eastern territories. Lviv: Apriori, 240 pp. (in Ukrainian).

Zabuzhko, O. (preface), Homenyuk, V., & Benytskiy, A. (biography) (2018). Teura Sofia Yablonska: album. Kyiv: Master of Books, 232 pp. (in Ukrainian).

Yablonska, S. (2015). The book about the father. From my childhood. Kyiv: Bohuslavknyha, 272 pp. (in Ukrainian).

Yablonska, S. (2015). Letters from Paris. Letters from China. Lviv: Pyramida, 368 pp. (in Ukrainian).

Jablonska, S. (2015). Charm of Morocco. From the country of rice and opium. Far horizons. Lviv: Pyramida, 372 pp. (in Ukrainian).

Gerbault, A. (1930). In Quest of the Sun: the journal of the “Firecrest”. London: Hodder and Stoughton.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2019.53.10657

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)