ВОДОДІЛЬНИЙ ПЛЕЙСТОЦЕНОВИЙ ЛЕСОВО-ҐРУНТОВИЙ ПОКРИВ У РОЗРІЗІ МЕЖИГІРЦІ (ГАЛИЦЬКЕ ПРИДНІСТЕР’Я)

Andriy Bogucki, Olena Tomeniuk, Roman Dmytruk, Andriy Yatsyshyn

Анотація


На лівобережжі Дністра між селами Межигірці і Дубівці Галицького р‑ну Івано-Франківсь­кої обл. є декілька великих механізованих кар’єрів, у яких добувають сировину (мергелі, вапняки, гіпси) для ПрАТ “Івано-Франківськцемент”. Це кар’єри вапняків і мергелів дубовецької світи верхньої крейди у нижній частині схилу і гіпсів тираської світи неогену практично на вододілі. Перевищення максимальних абсолютних відміток рельєфу над руслом Дністра досягають 145 м, а над найдавнішими терасами Дністра (поверхнею Лоєвої), розвиненими на його правобережжі (ме­жиріччі Дністра–Лукви), коливаються в діапазоні 50–60 м. Над гіпсами розвинена потужна (понад 20 м) покривна добре стратифікована лесово-ґрунтова серія плейстоцену, яка охоплює практично усю палеомагнітну епоху Брюнес. Зокрема, варто відзначити, що покривна пачка у розрізі Межи­гірці залягає не на алювії Дністра, а безпосередньо на корінних породах, тобто поза межами до­лини Дністра.

Подано перший загальний опис лесово-ґрунтової серії плейстоцену у розрізі Межигірці та наведено викопну малакофауну, виявлену в низці горизонтів і підгоризонтів. Тут представлено практично усі стратиграфічні горизонти плейстоцену (від верхнього горизонту верхньоплейсто­це­нових лесів (MIS 2) до викопного ґрунтового комплексу загвіздя (MIS 17–21) і порід, на яких він сформований). Обґрунтовано, що розріз Межигірці потребує комплексного вивчення і може стати опорним для плейстоцену Галицького Придністер’я – району з широко розвиненим комплексом терас Дністра, низкою верхньо- та середньопалеолітичних пам’яток (Межигірці, Єзупіль І–ІХ, Колодіїв, Маріямпіль І, V, Галич І, ІІ та багатьох інших). Тут знаходяться багато міждисциплі­нарно вивчених розрізів плейстоцену (наприклад, розріз Колодіїв з похованим еемським (горо­хівським) торфовищем, розріз Галич з 50-метровою покривною лесово-ґрунтовою серією на п’ятій (галицькій) терасі Дністра та ін.). Важливість розрізу Межигірці полягає у наявності в ньому най­давнішої частини розрізу плейстоцену для Галицького Придністер’я, кількох палеоулоговин (над­коршівської і над комплексом загвіздя), вивчення яких може дати чимало нових даних для відтво­рення палеогеографічних умов плейстоцену у долині Дністра і за її межами.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 342–357 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287


Ключові слова


плейстоцен; лесово-ґрунтова серія; опорний розріз; палеоулоговина; межа палеомагнітних епох Брюнес/Матуяма; Галицьке Придністер’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogucki, A. (1986). Antropogenovye pokrovnye otlozhenija Volyno-Podolii. In Antropogenovye otlozhenija Ukrainy (pp. 121-132). Kiev: Naukova dumka (in Russian).

Bogucki, A., Bogucki, O., & Voloshyn, P. (1998). Loess cover of Volynian Upland. In Ukrainian Polissia: yesterday, today, tomorrow (pp. 105-107). Lutsk: Nadstyria (in Ukrainian).

Bohutskyi, A., Dmytruk, R., Kusiak, J., Lanczont, M., Sytnyk, O., Yatsyshyn, A. (2006). Yezupil II - a new Paleolithic monument of the Dniester area in Halychyna. Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent areas, 219-251 (in Ukrainian).

Bogucki, A., Lanczont, M., Sytnyk, O., Madeyska, T., Kusiak, J., Fedorowicz, S., Dmytruk, R., Jacyshyn, A., Dumas, I., & Golub, B. (2009). Paleolithic site Halych II: problems of stratigraphy and chronology. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 13, 17-46 (in Ukrainian).

Bogucki, A., Lanczont, M., Sytnyk, O., Madeyska, T., Tomeniuk, O., Kusiak, J., Yatsyshyn, A., Dmytruk, R. (2012). Yezupil VII-IX - new sections of the Pleistocene deposits in the Halych Dniester region. Problems of geomorphology and paleogeography of the Ukrainian Carpathians and adjacent areas, 104-114 (in Ukrainian).

Bogucki, A., Jacyshyn, A., Dmytruk, R., Tomeniuk, O., Zavalij, D., & Łanczont, M. (2012). High terraces of the Dnister River at environs of the village Dovhe. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40(1), 123-131 (in Ukrainian).

Derzhavna heolohichna karta Ukrainy (2007). Masshtab 1:200 000, arkush M–35–KhKhV (Ivano-Frankivsk). Karpatska seriia. Poiasniuvalna zapyska. Ministerstvo okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy, Derzhavna heolohichna sluzhba, Natsionalna aktsionerna kompaniia “Nadra Ukrainy”, Dochirnie pidpryiemstvo “Zakhidukrheolohiia”, Ukrainskyi derzhavnyi heolohorozviduvalnyi instytut. Kyiv: UkrDHRI, 150 s. (in Ukrainian).

Derzhavna heolohichna karta Ukrainy (2007). Masshtab 1:200 000, arkush M–35–KhKhV (Ivano-Frankivsk). Karpatska seriia. Heolohichna karta i karta korysnykh kopalyn dochetvertynnykh utvoren (in Ukrainian).

Klapchuk, M. (1983). Novye dannye o paleolite i mezolite Prikarpat'ja. Sovetskaja arheologija, 4, 103-117 (in Russian).

Sytnik, O., Bogutskiy, A., & Kulakovskaya, L. (1996). Stratified monuments of the Paleolithic period in the neighborhood of Galich. Arkheolohiia, 3, 86-97 (in Ukrainian).

Sytnyk, O., Bogucki, A., Łanczont, M., Tomeniuk, O., Koropetskyi, R., Standzikows­ki, K., & Mroczek, P. (2016). Mariampil V – a new Middle Palaeolithic site in Halych-Dnister Region. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 20, 221-236 (in Ukrainian).

Sytnyk, O., Koropetskyi, R., Bogucki, A., Łanczont, M., & Kusiak, J. (2008). Paleolithic site Yezupil III. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 12, 214-241 (in Ukrainian).

Sytnyk, O., Koropets’kyi, R., Bogucki, A., Łanczont, M., & Madeyska, T. (2009). Technical and typological analysis of archaeological materials of Paleolithic site Halych II. Materials and studies on archaeology of Sub-Carpathian and Volhynian area, 13, 47-73 (in Ukrainian).

Tsys, P. M. (1962). Geomorphology of Ukrainian SSR, Lviv: Lviv University Pub., 224 pp. (in Ukrainian).

Boguckyj, A., Cyrek, K., Konecka-Betlej, K., Łanczont, M., Madeyska, T., Nawrocki, J., & Sytnyk, A. (2001). Palaeolithic loess-site Yezupil on Dnister (Ukraine) - stratigraphy, environment and cultures. Studia Quaternaria, 18, 25-46.

Kulakovska, L., & Otte, M. (1999). Mejigirzi. Préhistoire Européenne, 13, 149–166.

Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., & Sytnyk, O. (2013). The results of thermoluminescence dating in the Halych IIC (Ukraine) profile as the expression of the conditions of mineral material deposition. Geochronometria, 40(1), 42-50. DOI: 10.2478/s13386-012-0022-4

Łanczont, M., & Boguckyj, A. (2002). Badane profile lessowe i stanowiska paleolityczne Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (Ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica, 119, 33-181 (in Polish).

Łanczont, M., & Boguckyj, A. (2007). High-resolution terrestrial archive of climatic oscillation during Oxygen Isotope Stages 5-2 in the loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geol. Quart., 51(2), 105-126.

Łanczont, M., Bogutsky, A., Racinowski, R., Seul, C., & Wojtanowicz, J. (2003). Eopleistocene and lower Mesopleistocene paleosols in the Zahvizdja profile in the East Carpathian Foreland (W Ukraine). Quaternary International, 106-107, 119-130. DOI: 10.1016/s1040-6182(02)00167-2

Łanczont, M., Fedororowicz, S., Kusiak, J., Boguckij, A., & Sytnyk, O. (2009). TL age of loess deposits in the Yezupil I Palaeolithic site on the upper Dnister River (Ukraine). Geologija, 51(3-4(67-68)), 86-96.

Łanczont, M., Madeyska, T., Bogucki, A., Mroczek, P., Hołub, B., Łącka, B., Fedorowicz, S., Nawrocki, J., Frankowski, Z., & Standzikowski, K. (2015). Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 55-458). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).

Nawrocki, J., Bogucki, A., Łanczont, M., & Nowaczyk, N. R. (2002). The Matuyama-Brunhes boundary and the nature of magnetic remanence acquisition in the loess-palaeosol sequence from the western part of the East European loess province. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 188(1-2), 39-50. DOI:10.1016/s0031-0182(02)00528-x

Nawrocki, J., Boguckyj, A., Łanczont, M. (2007). Palaeomagnetic studies of the loess-palaeosol sequence from the Kolodiiv section (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geol. Quart., 51(2), 161–166.

Sytnyk, O., Boguckyj, A., & Łanczont, M. (2007). Mousterian artifacts from the unique Vistulian loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geol. Quart., 51(2), 189–192.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10287

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)