ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРІД ЛЕСОВО-ҐРУНТОВОЇ СЕРІЇ ОПОРНИХ РОЗРІЗІВ ТЕРНОПІЛЬ І МАЛИЙ ХОДАЧКІВ (ПОДІЛЬСЬКА ВИСОЧИНА)

Andriy Bogucki, Petro Voloshyn, Nadiya Kremin, Olena Tomeniuk

Анотація


Плейстоценова перигляціальна лесово-ґрунтова серія майже суцільним плащем різної потуж­ності вкриває вододіли, привододільні схили, високі річкові тераси Волино-Подільської височини. Подано детальний опис двох опорних розрізів лесово-ґрунтової серії Поділля – Тернопіль і Малий Ходачків. Обидва розрізи розташовані на території Тернопільського плато. З них для вивчення інженерно-геологічних властивостей відібрано моноліти лише з верхньоплейстоценової частини розрізу потужністю близько 5 м.

Для порід описаних опорних розрізів схарактеризовано такі інженерно-геологічні властивості: гранулометричний склад, природна вологість, число пластичності, щільність, коефіцієнт порис­тості, просадочність, кут внутрішнього тертя, питоме зчеплення, модуль загальної деформації, хімічний склад водної витяжки, вміст гумусу та CaCO3 тощо. Проведено аналіз розподілу показ­ників складу і властивостей порід в лесових та палеоґрунтових горизонтах. Він засвідчив суттєву відмінність властивостей у конкретних горизонтах, зумовлену особливостями палеогеографічних умов їхнього формування та діагенетичного перетворення. Встановлено також, що показники властивостей ґрунтів опорних розрізів Тернопіль і Малий Ходачків характеризуються значно мен­шою контрастністю у порівнянні з показниками ґрунтів розрізів Волинської височини, що може бути пов’язано з незначною потужністю стратиграфічних горизонтів. Зауважимо, що суттєвий вплив на формування інженерно-геологічних властивостей порід цих опорних розрізів мали палеокріогенні процеси, зокрема, делювіально-соліфлюкційні та морозобійне розтріскування. Важливо, що інженерно-геологічні властивості порід лесово-ґрунтової серії вивчено за єдиною методикою в ліцензованих інженерно-геологічних лабораторіях. Це забезпечило можливість кореляції властивостей порід не тільки у конкретних розрізах, але й у регіональному плані.

Проведені дослідження мають не тільки наукове, але й важливе практичне значення, оскільки лесово-ґрунтова товща повсюдно є об’єктом господарської діяльності людини, материнською породою сучасних ґрунтів тощо.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 324–341 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286


Ключові слова


лесово-ґрунтова серія; лес; викопний ґрунт; інженерно-геологічні властивості порід; опорний розріз; Подільська височина

Повний текст:

PDF

Посилання


Bogucki, A. (1986). Antropogenovye pokrovnye otlozhenija Volyno-Podolii. In Antropogenovye otlozhenija Ukrainy (pp. 121–132). Kiev: Naukova dumka (in Russian).

Bogucki, A. (1990). Osnovnye paleokriogennye etapy plejstocena jugo-zapada Vostochno-Evropejskoj platformy. Proceedings from Quaternary period: research methods, stratigraphy and ecology, 1. Tallinn, 65–66 (in Russian).

Bogucki, A., & Voloshyn, P. (1985). Ciklichnost' lessovoj tolshhi jugo-zapada Russkoj platformy i inzhenernaja stratigrafija. In Teorija ciklichnosti lessov v praktike inzhenerno-geologicheskih izyskanij (pp. 111–120). Moscow: Nauka (in Russian).

Bogucki, A., Bogucki, O., & Voloshyn, P. (1998). Loess cover of Volynian Upland. In Ukrainian Polissia: yesterday, today, tomorrow (pp. 105–107). Lutsk: Nadstyria (in Ukrainian).

Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2012). Engineering-geological characteristics of the loess-soil series of rocks at the key profile Vanzhuliv (Podillia Upland). Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 40(1), 114–122. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2012.40.2035 (in Ukrainian).

Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2013). Engineering-geological characteristic of the rocks of the loess-soil series from the key section at Korshiv (Volhynian upland). Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 42, 18–29. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.42.1757 (in Ukrainian).

Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2014). Engineering-geological characteristic of the rocks of the loess-soil series from the key section Boyanychi (Volhynian upland). Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 47, 11–21. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2014.47.813 (in Ukrainian).

Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2007). Engineering and geological characteristics of deposits of the key loess profile Dmytrivka on the Podillya. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 34, 3–11. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2007.34.2553 (in Ukrainian).

Bogucki, A., & Voloshyn, P. (2015). Engineering-geological characteristic of the rocks of the loess-soil series from the key section Sharovechka (Podolian Upland). Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 49, 14–24. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2015.49.8510 (in Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P., & Andreychuk, Yu. (2013). Engineering-geological characteristic of the rocks of the loess-soil series from the key section at Zbarazh (Podillia Upland). Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 41, 12–23. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2013.41.1922 (in Ukrainian).

Bogucki, A., Voloshyn, P., Kremin, N., & Tomeniuk, O. (2016). Engineering-geological characteristic of the rocks of the loess-soil series of the key section Pidvolochysk (Podolian Upland). Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 50, 45–53. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2016.50.8676 (in Ukrainian).

Tsys, P. M. (1962). Geomorphology of Ukrainian SSR, Lviv: Lviv University Pub., 224 pp. (in Ukrainian).

Fedorowicz, S., Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., Mroczek, P., Adamiec, G., Bluszcz, A., Moska, P., & Tracz, M. (2013). Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine): Chronology based on complementary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. Quaternary International, 296, 117–130. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.06.001

Kusiak, J., Łanczont, M., & Bogucki, A. (2012). New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) – Results of thermoluminescence analyses. Geochronometria, 39(1), 84–100. DOI: https://doi.org/10.2478/s13386-011-0054-1

Łanczont, M., Madeyska, T., Bogucki, A., Mroczek, P., Hołub, B., Łącka, B., Fedorowicz, S., Nawrocki, J., Frankowski, Z., & Standzikowski, K. (2015). Środowisko abiotyczne paleolitycznej ekumeny strefy pery- i metakarpackiej. In M. Łanczont & T. Madeyska (Eds.), Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej (pp. 55–458). Lublin: Wydawnictwo UMCS (in Polish).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10286

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)