ГЛИНИСТИЙ ПРОФІЛЬ ЧОРНОЗЕМІВ ОПІДЗОЛЕНИХ ПЕРЕДКАРПАТТЯ (УКРАЇНА)

Igor Papish

Анотація


Відображено особливості формування хіміко-мінералогічного профілю чорноземів опідзоле­них на різних геоморфологічних поверхнях Передкарпатської лесової підпровінції. Диференціація мінеральної маси чорноземів опідзолених визначена складом ґрунтотворних порід, характером формування різних геоморфологічних поверхонь і особливостями ґрунтотворного процесу. Мінеральний профіль чорноземів опідзолених диференційований на дві частини: верхню – у ме­жах гумусового горизонту, і нижню – слабкогумусовану товщу. На високих пліоценових терасах р. Прут його дуалістична природа викликана літологічною неоднорідністю ґрунтотворних порід, а у межах Сянсько-Дністерської височини – активним розвитком процесів елювіювання глинисто­го матеріалу внаслідок опідзолення і профільного оглеєння ґрунтів. Спільною закономірністю мінерального профілю чорноземів опідзолених цього регіону є однотипність співвідношення основних мінеральних фаз тонкодисперсного матеріалу, активне елювіювання з гумусового гори­зонту смектитового матеріалу, відносна акумуляція в гумусовому горизонті іліту та різних класто­генних неглинистих мінералів.

Негативі тенденції в еволюції глинистого профілю чорноземів опідзолених призводять до зміни їхньої протиерозійної стійкості. Сила зчеплення між ґрунтовими агрегатами визначається високим вмістом гуматного гумусу і домінуванням у складі глинистої плазми ґрунтів мінералів монтморилонітової групи. Процеси дегуміфікації дестабілізували мінеральний колоїдний комп­лекс чорноземів і змінили смектит-ілітову динамічну рівновагу в ґрунтах. Встановлено, що чорноземи опідзолені втратили високодисперсний смектитовий матеріал. Домінування в глинис­тому матеріалі орного горизонту чорноземів опідзолених неактивного диоктаедричного іліту зменшує роль глинистої плазми у формуванні водостійкої мікро- і макроструктури.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 240–250 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10190


Ключові слова


хіміко-мінералогічний профіль ґрунту; опідзолення; оглеєння; вміст гумусу; хімічна рівновага в ґрунтах.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Chizhikova, N. P., & Gradusov, B. P. (1995). Mineralogical composition of the fine-dispersed fractions of loess and soil processes developed in them. Geojournal, 36(2–3), 179–189.

Egli, M., Mirabella, A., & Sartori, G. (2008). The role of climate and vegetation in weathering and clay mineral formation in late Quaternary soils of the Swiss and Italian Alps. Geomorphology, 102, 307–324.

Alekseev, V. E. (1977). Mineralogicheskij sostav i evolutsia glinistoj chasti chernozemov Moldavii. Pochvovedeniye, 2, 12–18 (in Russian).

Alekseev, V. E. (2012). Sposob otsenki mineralogicheskogo sostoyaniya silikatnoj chasti chernozemov. Pochvovedeniye, 2, 189–199 (in Russian).

Gorbunov, M. I. (1960). Metodika podgotovki pochv, gruntov, vzvesej rek i osadkov morej k mineralogicheskomu analizu. Pochvovedeniye, 11, 79–81 (in Russian).

Kachynskiy, N. A. (1965). Phizika pochv. Moscow, 323 p. (in Russian).

Papish, I. Ya., & Pozniak, S. P. (2010). Genesis problems of chernozems of the Galicia. Visnyk of the Lviv University. Series Geography, 38, 271–280. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2010.38.2278 (in Ukrainian).

Pozniak, S. P. (1995). Oroshaemye chernozemy Jugo-Zapada Ukrainy. Lvov, 240 p. (in Russian).

Sokolova, T. A., Dronova, T. Ya., & Tolpeshta, I. I. (2005). Glinistyje mineraly v pochvah. Tula, 336 p. (in Russian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10190

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)