КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РЕСУРСИ, РИЗИКИ, СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ

Igor Pandyak

Анотація


Проаналізовано методологічні основи управління конкурентоспроможністю готельних підприємств. Уточнено семантику понять “конкурентоспроможність” і “конкурентні переваги”. Окреслено класифікацію конкурентоспроможності для готельного бізнесу. Проаналізовано основні ресурси конкурентоспроможності готельних підприємств – фірмовий стиль, якість обслуговування, розташування, матеріально-технічну базу, ціну.

Акцентовано увагу на значенні в конкурентоспроможності фірмового стилю, необхідності творчого підходу в його формуванні та реалізації. Виявлено зв’язок між фірмовим стилем і стандартами сервісу, їхню роль у розвитку бренду готельних підприємств. Схарактеризовано вплив на конкурентоспроможність готельних підприємств упродовж останніх 20–25 років профільної диверсифікації, а також зміни попиту клієнтів на сегменти готельних підприємств.

Проаналізовано загрозу конкурентоспроможності готельних підприємств диверсифікації загального іміджу підрозділами готелю. Виявлено ризики втрати конкурентоспроможності на певному етапі розвитку готельних підприємств і необхідність гнучкості в стратегії управління ринковою стійкістю закладів гостинності. Запропоновано принципи уникнення втрати конкурен­тоспроможності готельними закладами в ході формування стратегії розвитку.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 222–231 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10188


Ключові слова


готельна послуга; якість готельних послуг; конкурентоспроможність; конку­рентні переваги готелів; управління конкурентоспроможністю готелів; ресурси конкурентоспро­можності готелів; ризики конкурентоспроможності готелів; стратегія розвитку.

Повний текст:

PDF

Посилання


Babanchikova, O. A. (2010). Management of competitiveness of a hotel enterprise: theory and practice. Servis v Rossii i za rubezhom, 3, 5–10 (in Russian).

Balatska, N. Yu., & Kushnir, D. M. (2016). Image as the factor of competitiveness of the hotel company. Young scientist, 11(38), 551–554 (in Ukrainian).

Grabovenska, S. P. (2010). Hospitality development strategy. Proceedings from Stratehiia pidpryiemstva: adaptatsiia orhanizatsii do vplyvu svitovykh suspilno-ekonomichnykh protsesiv. Kyiv: KNEU, P. 91–94 (in Ukrainian).

Zhukova, M. A. (2006). Management in tourism business. Moscow: KNOROUS, 92 p. (in Russian).

Zavidna, L. D. (2015). Analysis, problems and prospects of hotel industry development in Ukraine. Visnyk of the Odesa University, 20(3), 91–95 (in Ukrainian).

Zakharova, I. A. (2012). Investigation of competitiveness of the enterprise of the sphere of hospitality. Molodoj uchenyj, 4, 126–129. Retrieved from http://tourlib.net/statti_tourism/zaharova.htm (in Russian).

Leontiev, Yu. Yu, & Rudakova, K. A. (2012). Investigation of the Possibilities of Using Existing Competitiveness assessment methods for hospitality companies. Scientific and technical collection, 102, 499–503 (in Ukrainian).

Maluga, L. M. (2016). Formation of competitiveness of hotel enterprises. Economics and Society, 5, 216–219 (in Ukrainian).

Pavlova, V. A. (2006). Competitiveness of an enterprise: assessment and strategy of provision. Donetsk. View of DUEP, 276 p. (in Ukrainian).

Podlepina, P. O. (2013). Competitiveness as a factor in improving the efficiency of hotel enterprises. Visnyk of the Kharkiv University, 1042, 128–131 (in Ukrainian).

Okhotya, V. I. (2017). Ways to increase the competitiveness of hotel industry enterprises. Investments: practice and experience, 5, 46–49 (in Ukrainian).

Storozhenko, R. S. (2011). Ensuring competitiveness of hotel business enterprises. Dissertation Abstracts International, SPb., 19 p. (in Russian).

Timar, I. V. (2015). Influence of hotel services hotel sphere on the formation of its competitive advantages. Visnyk of the Dnipropetrovsk University. Series Economics, 9(3), 145–149 (in Ukrainian).

Chudnovsky, A. D. (2012). Business security in the tourism and hospitality industry. Moscow: ID FORUM – INFRA-M, 336 p. (in Russian).

Shapovalova, O. M. (2013). Innovative activity as the basis for increasing the competitiveness of the hotel industry. Visnyk of the East-Ukrainian University, 16(205), 224–228 (in Ukrainian).

Yazvinskaya, N. V. (2004). Competitiveness of the company as a complex indicator of the efficiency of the production and market activity of the enterprise. Economic Bulletin of the National Mining University. Series Economical, 2, 57–64 (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10188

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)