СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ (НІШЕВИЙ) ТУРИЗМ: РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Roman Lozynskyi, Іryna Kuchynska

Анотація


В останні десятиріччя в Україні в науковій та навчальній літературі широко використовують термін “спеціалізований туризм”. Аналіз публікацій засвідчує, що він позначає сукупність видів туризму, які в іноземній літературі найчастіше об’єднані поняттям “нішевий туризм”. Ще один англомовний термін – “туризм спеціального інтересу” – хоча і близький за звучанням до укра­їнського “спеціалізований туризм”, насправді позначає інший за змістом та обсягом виду туризму.

Використання різних термінів зумовлене відмінностями економік, які функціонували в мину­лому у т. зв. “капіталістичних” й “соціалістичних” країнах. В умовах ринкової економіки в західній науковій літературі виник маркетинговий термін “ринкова ніша”, який і використано для ство­рення поняття “нішевий туризм”. Натомість у колишньому СРСР за умов адміністративно-регульованої економіки характернішим було вживання понять “спеціалізація”, “галузь спеціаліза­ції”, тому з’явився термін “спеціалізований туризм”.

Аналіз розвитку концепції спеціалізованого (нішевого) туризму в українській і зарубіжній науковій літературі дав можливість уточнити його сучасний зміст. Спеціалізований (нішевий) туризм – це сукупність видів туризму, орієнтованих на чітко окреслені й відносно сталі групи туристів (об’єднані за мотивами подорожі, спеціальними потребами туристів чи особливостями туристичної дестинації), що формують певний вузький цільовий сегмент ринку (мікронішу), достатній за величиною для створення окремих туристичних продуктів.

Найважливіші ознаки, які дають змогу віднести певний вид туризму до спеціалізованого, такі: наявність чітко окресленої і відносно сталої цільової групи туристів; виділення ринкової ніші на основі сегментації ринку споживачів; орієнтація на вузький цільовий сегмент або на мікроринок; достатність ніші для створення окремих туристичних продуктів; адресний, чітко визначений туристичний продукт, тісно підігнаний під специфічні вимоги споживачів.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 170–182 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10183


Ключові слова


туризм; види туризму; спеціалізований туризм; нішевий туризм; туризм спеціального інтересу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrieieva, H., & Koval, P. (2015). Theoretical foundations of specialized tourism. Global and national problems of the economy, 7, 90–94 (in Ukrainian).

Babarytska, V., & Malynovska, O. (2004). Tourism Management. Tour operating. Conceptual and terminological foundations, service support for tourist products. Kyiv: Alterpres (in Ukrainian).

Babkin, A. (2003). Special types of tourism. Moscow: INFRA-M (in Russian).

Birzhakov, M. (2011). Special types of tourism: abstract lectures. St. Petersburg: St. Petersburg University Pub. (in Russian).

Bogolyubov, V. (2010). Organization of special types of tourism. St. Petersburg: St. Petersburg Engineering and Economic University Pub. (in Russian).

Dutchak, S. V., & Dutchak, M. V. (1993). Several aspects of the allocation of segments of specialized tourism and their condition on the territory of Chernivtsi region. Tourist-lore studies, 2, 123–136 (in Ukrainian).

Fedorchenko, V. K. (Ed.) (2006). Encyclopedic Vocabulary-Dictionary of tourism. Kyiv: Word (in Ukrainian).

Kiptenko, V. K. (2010). Tourism Management. Kyiv: Knowledge (in Ukrainian).

Krachylo, N. P. (1987). Geography of tourism. Kyiv: High school (in Ukrainian).

Savyn, D. A., & Uriadova, A. V. (2013). Special types of tourism. Yaroslavl: Yaroslavl University Pub. (in Russian).

Ustymenko, L. M. (2013). Historical and social aspects of the development of specialized tourism. Questions of cultural science, 29, 138–145 (in Ukrainian).

Bończak, B. (2013). Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej. In R. Pawlusiński (Ed.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (pp. 121–134). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego (in Polish).

Derrett, R. (2001). Special interest tourism: starting with the individual. In N. Douglas & R. Derrett (Eds.), Special interest tourism (pp. 1–28). Brisbane: Wiley.

Developing a Niche (2008). Tourism Market. Database for the Caribbean. 20 Niche Market Profiles. For: Caribbean Tourism Organisation. From: Acorn Consulting Partnership Ltd.

Durydiwka, M. (2010). Definicja i zakres pojęcia “turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna)”. In A. Kowalczyk (Ed.), Turystyka zrównoważona (pp. 249–289). Warszawa: PWN (in Polish).

Hall, M., & Weiler, B. (Eds.). (1992). Introduction. What’s special about special interest tourism? Special interest tourism (pp. 1–14). Bellhaven Press.

Kurek, W., Mika, M., & Pitrus, E., (2007). Formy turystyki kwalifikowanej. In W. Kurek (Ed.), Turystyka (pp. 256–279). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (in Polish).

Łobożewicz, T. (1983). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wyd. PTTK “Kraj” (in Polish).

Mokras-Grabowska, J. (2015). Różnorodność metod teoretycznych i form podejść w turystyce aktywnej. In B. Włodarczyk (Ed.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różnepodejścia, Warsztaty z Geografii Turyzmu (pp. 117–129), 6. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego (in Polish).

Mokras-Grabowska, J. (2015). Turystyka aktywna – zagadnienia terminologiczne i klasyfikacje. In A. Stasiak, J. Śledzińska & B. Włodarczyk (Eds.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej (pp. 11–25). Warszawa: Wydawnictwo PTTK “Kraj” (in Polish).

Novelli, M. (Ed.). (2005). Niche Tourism: Contemporary issues, trends and cases. Oxford and Burlington: Elsevier Butterworth Heinemann.

Papathanassis, A. (Ed.). (2011). The Long Tail of Tourism. Holiday Niches and their Impact on Mainstream Tourism. Wiesbaden, Gabler. 220 p.

Read, S. E. (1980). A prime force in the expansion of tourism in the next decade: special interest travel. In E. L. Hawkins, E. L. Shafer & J. M. Rovelstad (Eds.). Tourism Marketing and Management Issues (pp. 193–202). Washington: The George Washington University Press.

Smith, M., Macleod, N., & Robertson, M. H. (2010). Key Concepts in Tourist Studies. London, SAGE.

Swarbrook, J., & Horner, S. (1999). Consumer behaviour in tourism. Oxford: Butterworth and Heinemann.

Zotic, V., Alexandru, D. E., & Dezsi, S. (2014). Debate on Tourism in Postmodernism and Beyond, The Business of Tourism, 13, June 2014, 79–93.
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10183

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)