СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА В КАНАДІ ТА США

Andriy Zubyk

Анотація


Розглянуто сучасний стан українських діаспор у Канаді та США. Українська діаспора в цих країнах має понад столітню історію, за кількістю вона є другою (Канада) та третьою (США), після Російської Федерації, у світі. Загалом у Канаді та США проживає понад третина від усіх українців поза межами нашої держави.

Інформаційною основою дослідження стали результати переписів населення, які проводили в цих країнах, зокрема, їхня етнокультурна складова: етнічна належність, країна походження, рідна мова та мова, якою зазвичай розмовляють удома. За підсумками переписів населення, які відобра­жають розселення та етномовну відповідність українців, складено авторські карти в середовищі програми ArcMap. Проаналізовано розселення української діаспори в розрізі провінцій (Канада) і штатів (США), виявлено зміни в її розселенні за підсумками переписів населення кінця ХХ–по­чатку ХХІ ст., з’ясовано, що в Канаді українська діаспора головно проживає в тих провінціях, звідки починалася українська еміграція. У США з появою четвертої “хвилі” української еміграції змінилось розселення українців: на відміну від початку ХХ ст., коли українці переважно прибу­вали до штатів Пенсильванія, Нью-Йорк та Огайо, на сучасному етапі вони емігрують здебільшого до штатів Вашингтон, Орегон та Каліфорнія.

У ході дослідження виявлено, що українська діаспора в цих країнах, попри збереження етніч­ного походження, зазнала значної мовної асиміляції. Також простежено територіальну закономір­ність етномовної відповідності української діаспори: чим менша за кількістю українська діаспора, тим вища етномовна відповідність.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 110–123 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10175


Ключові слова


українська діаспора; асиміляція; етномовна відповідність; еміграція; розселення; рідна мова

Повний текст:

PDF

Посилання


Bachynskiy, Y. (1995). Ukrainian immigration in the United States of America. Kyiv, 342 p. (in Ukrainian).

Wolowyna, O. (1993). Ukrainians census data analyses in the USA, 1980–1990. Ukrainian diaspora, 4, 20–30 (in Ukrainian).

Wolowyna, O. (2010). Taras Shevchenko Scientific Community in New York claimed creation of research center to study of Ukrainian diaspora in the USA. Proceedings from Diaspora as a factor of statement Ukraine in international society: modern dimension, projection in future (p. 175–180). Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic University (in Ukrainian).

Wolowyna O. (2010). New possibilities for study the Ukrainian diaspora in the USA. Proceedings from Diaspora as a factor of statement Ukraine in international society: modern dimension, projection in future (p. 171–174). Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic University (in Ukrainian).

Dnistryanskyi, M. S. (2008). Ethnogeography of Ukraine. Lviv: Lviv University Pub., 232 p. (in Ukrainian).

Evtukh, V. B. (1991). Ukrainian Canadians: problems of social-demographic integration. Ukrainian historical journal, 8, 64–74 (in Ukrainian).

Evtukh, V. B. (1993). Ukrainians in Canada. Kyiv: Budivelnyk, 143 p. (in Ukrainian).

Lazebnyk, S., Leschenko, L., Makar, Y., & others (Eds.). (1991). Ukrainians abroad. Kyiv: Ukraine, 352 p. (in Ukrainian).

Kabuzan, V. M. (2006). Ukrainians in the world: dynamics of number and resettlement (20th years of ХVIII century – 1989: creation of ethnic and political borders of Ukrainian ethnos). Moscow: Science, 658 p. (in Russian).

Kacharaba, S. (2003). Emigration from western Ukraine in 1919–1939. Lviv: Lviv University Pub., 416 p. (in Ukrainian).

Lopuph, V. (2010). “New wave” emigration to the USA: social-economic aspects. Proceedings from Diaspora as a factor of statement Ukraine in international society: modern dimension, projection in future (p. 65–75). Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic University (in Ukrainian).

Merfi, N. (2010). Ukrainians in the USA: care of national and cultural traditions. Donetsk: Knowledge, 247 p. (in Ukrainian).

Troschynskiy, V. P. (1999). Ukrainians in the world. Kyiv: Alternatyvy, 352 p. (in Ukrainian).

Center of studying of Ukrainian diaspora at Taras Shevchenko Scientific Community in the USA. Retrieved from www.inform-decisions.com/ukrstat.

Lencyk-Pawliczko, A. (1994). Ukraine and Ukrainians throughout the World: a demographic and sociological guide to the homeland and its diaspora. Toronto: University of Toronto Press, 509 p.

Markus, V. (1971). Ukrainians in the United States. Ukraine. A Consise Encyclopedia. Toronto, 1300 p.

Statistics of Canada. Retrieved from http://www.ssc.ca.

United States Census Bureau. Retrieved from: http://www.census.gov.

Wolowyna, O. (2010). Some consequences of the new wave immigration from Ukraine for the Ukrainian diaspora in the United States Proceedings from Diaspora as a factor of statement Ukraine in international society: modern dimension, projection in future (p. 56–66). Lviv: Publishing house of Lviv Polytechnic University (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10175

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)