ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ СХОДУ УКРАЇНИ В ПЕРІОД КОНФЛІКТУ

Halyna Zavarika

Анотація


З’ясовано вплив економіко-географічних чинників на розвиток туризму сходу України в конфліктний період. Оцінено сучасний економічний стан Луганської обл., а саме: структурні зміни у промисловому комплексі, проаналізовано стан транспортної інфраструктури та інвестиційну привабливість, визначено туристичний потенціал регіону та розмір доходів місцевого населення, основні показники розвитку туризму в Луганській обл. у досліджуваний період та динаміку надходжень туристичного збору за 2015–2017 рр. У ході роботи використано аналітичний, статистичний, системний, прогностичний, порівняльно-географічний методи до­слідження. Доведено, що економіко-географічні чинники є провідними в перспективному роз­витку туризму. Виявлено погіршення економічних показників розвитку Луганської обл., руйнування транспортної інфраструктури регіону, відтік інвестицій з області. До основних проблем туризму області зачислено: проведення антитерористичної операції, відсутність фінансової під­тримки на розвиток галузі, невідповідність міжнародним стандартам якості надання туристичних послуг, слабко розвинена логістика для туристів у регіоні, недостатній рівень поінформованості міського населення про можливості відпочинку в регіоні. Зафіксовано низький середній рівень доходів місцевого населення, що ускладнює розвиток внутрішнього туризму, а також тенденцію до повільного зростання надходжень від туристичного збору.

Доведено, що конфлікт негативно позначився на розвитку туристичної галузі регіону. Визна­чено, що туризм у постконфліктну добу може стати важливою складовою економіки регіону. Основні положення статті можна використати для подальших досліджень процесу перспективно­го розвитку туризму сходу України.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 100–109 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10174


Ключові слова


туризм; економіко-географічні чинники; туристичний збір; доходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Holovne upravlinnia Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby u Luhanskii oblasti (2018). Retrieved from http://lg.sfs.gov.ua (in Ukrainian).

Derzhstat Holovne upravlinnia statystyky u Luhanskii oblasti. (2018). Dokhody, zarplaty naselennia Luhanskoi oblasti. Retrieved from http://www.lg.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).

Zavarika, H. M., & Zelenko, O. O. (2017). Osobennosti razvitiya turizma v sovremennom ukrainskom Donbasse. Turyzm i hostepriimstvo, 1, 39–44 (in Russian).

Kuzyk, S. (2010). Teoretychni problemy turyzmu: suspilno-heohrafichnyi pidkhid. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU im. Ivana Franka, 254 pp. (in Ukrainian).

Podatkovyi кodeks Ukrainy (2017). Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (in Ukrainian).

Prohrama ekonomichnoho i sotsialnoho rozvytku Luhanskoi oblasti na 2018 rik (2017). Retrieved from http://loga.gov.ua/oda/about/depart/economy/se_state/program (in Ukrainian).

Romanov, A., & Saakiants, R. (2003). Heohrafyia turyzma. Moscow: Sovetskyi sport, 464 pp. (in Russian).

Luhanska oblasna derzhavna administratsiya. Ofitsiinyi sait (2018). Retrieved from http://loga.gov.ua (in Ukrainian).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2017). Turystychni potoky v Ukraini za 2013, 2014, 2015 rr. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10174

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)