ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

Iryna Hudzelyak

Анотація


Кількість населення Західного регіону України зменшується протягом 2001‒2016 рр. і на сучасному етапі становить 9 356 тис. осіб, або 21 % населення країни. Завдяки повільнішим темпам депопуляції порівняно з іншими регіонами, демографічна вага Західного регіону в насе­ленні України збільшується. Найбільше зменшується кількість сільського населення Західного регіону, тоді як міського завдяки міграційному припливу збільшується. Рівень урбанізації в Західному регіоні залишається найнижчим в Україні – усього 49 %, проте темпи урбанізації за останні 15 років були найвищі в країні, за винятком столичного регіону. У багатьох містах відбу­вається активізація економічної діяльності, розширення міських територій. Рівень старіння населення Західного регіону – найнижчий в Україні, більш постаріле сільське населення. Завдяки зни­женню народжуваності та передчасної смертності відбувається дуже швидке старіння міського населення. Унаслідок великих міграційних втрат у сільських поселеннях протягом останніх деся­тиліть рівень старіння населення зростає вкрай повільно, а у Волинській обл. сільське населення помолодшало. Рівень народжуваності – найвищий в Україні, особливо в сільській місцевості Рівненської, Закарпатської та Волинської областей. Тому частка дітей в усіх типах поселень значно перевищує середньоукраїнські показники. Для міського населення регіону характерна нова європейська модель репродуктивної поведінки, що визначає головні параметри демографічної ситуації: низька народжуваність, у тім числі рання народжуваність, домінування нуклеарних сімей, старший вік укладання шлюбів. Загалом найбільш сприятлива демографічна ситуація в Закарпатській обл. та сільській місцевості Рівненської обл., що забезпечене передусім високою народжуваністю, нижчою передчасною смертністю та меншими міграційними втратами репро­дуктивних когорт. Найгірша демографічна ситуація в межах регіону – у Тернопільській обл., де суттєво скоротився демографічний потенціал у сільських поселеннях унаслідок великих міграцій­них втрат та дуже швидкого зниження народжуваності.


Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 72–78 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10170


Ключові слова


населення; демографічна ситуація; урбанізація; депопуляція; рівень демогра­фічного старіння населення; природне відтворення населення; міграції.

Повний текст:

PDF

Посилання


Hudzelyak, I., & Yurash, Y. (2010). Demogeographic features of development of Western Ukraine. Heohrafiia i suchasnist', 23. Kyiv: National Pedagogical Dragomanov University, 117–121 (in Ukrainian).

Dzhaman, V.O. (2003). Regional settlement system: demogeographic aspects. Chernivtsi: Ruta, 392 pp. (in Ukrainian).

State Statistics Service of Ukraine. The population of Ukraine. Databank. Retrieved from http://database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile_c.asp

Ukraine. Urbanization Review (2015). Kyiv: International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank, 195 pp. (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10170

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)