УМОВИ ТА РЕСУРСИ ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК ТРАНСКОРДОННОМУ РЕГІОНІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА Й ДІАГНОСТИКА

Veronika Hrytsku

Анотація


Виявлено основні умови й ресурси формування та розвитку туристичної діяльності в Черні­вецькій обл. як транскордонному регіоні. Особливу увагу приділено суспільно-географічній оцінці й діагностиці сприятливих і несприятливих чинників, а також таких, які визначають функціонально-галузеву структуру й територіальну організацію туристичної діяльності. Як сукупність чинників виділено суспільно-географічне положення (транскордонне положення); поселенську мережу, демовідтворювальну ситуацію і зайнятість населення; рівень госпо­дарського розвитку; потенціал надання туристичних послуг. За показником щільності населення Чернівецька обл. посідає четверте місце в Україні, і цей показник більший на 38,1 % від середньоукраїнського. Найбільш заселеними є рівнинні та передгірські райони. Житловий фонд області достатній і відповідає національному рівню – 22,1 м2/на одного жителя, ліпше умовами проживання забезпечені сільські жителі (23,4 м2/особу), ніж міські (20,2 м2/особу). В області наявна значна довжина та досить розгалужена мережа шляхів сполучення. Це сприяє інтенсив­ності перевезень, товарообміну, забезпеченню споживчого ринку, збільшенню можливостей трансферу туристів. Проте останніми роками шляхове будівництво ведуть набагато нижчими темпами, ніж у попередні періоди. Важливе значення в зайнятості населення туристичною діяльністю має робота освітніх, медичних, культурно-мистецьких закладів. Детально проаналізо­вано функціонування соціальної інфраструктури області. Буковинський транскордонний регіон має багато структурних компонентів рекреаційних ресурсів, є регіоном багатопрофільного літнього, зимового, гірсько-спортивного, масового пізнавально-оздоровчого відпочинку. Використання статистичних методів та кількісних показників дало змогу виявити особливості й спе­цифіку туристичної діяльності, обґрунтувати перспективи вдосконалення організації, структури й забезпечення сталого розвитку.


Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 61–71 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10169


Ключові слова


туристична діяльність; транскордонний регіон; ресурси; населення; зайня­тість; сталий розвиток; перспективи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bejdyk, O. O. (2009). Rekreatsiini resursy Ukrainy. Kyiv, 400 p. (in Ukrainian).

Butko, M. P., & Alieshuhina, N.O. (2009). Transportna infrastruktura yak skladova turystychnoho potentsialu Ukrainy. Efektyvna ekonomika, 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=62 (in Ukrainian).

Hrytsku-Andriiesh, Yu. P. (2010). Orhanizatsiini ta finansovo-ekonomichni aspekty aktyvizatsii silskoho turyzmu. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 70. Kherson: Ajlant, 231–236 (in Ukrainian).

Liubitseva, O. O. (2008). Stalyi rozvytok turyzmu v Ukraini yak odyn iz shliakhiv posylennia konkurentnykh pozytsii na rynku mizhnarodnoho turyzmu. Visnyk sotsialno-ekon. doslidzhen, 33. Odesa: ODEU, 393–397 (in Ukrainian).

Oliinyk, Ya. B. (2005). Teoretychni osnovy turyzmolohii. Kyiv: Nika-Tsentr, 316 p. (in Ukrainian).

Rudenko, V. P. (2010). Heohrafiia pryrodno-resursnoho potentsialu Ukrainy. Chernivtsi: Chernivetskyi nats. un-t, 552 p. (in Ukrainian).

Smal, I. (2004). Stalyi rozvytok industrii turyzmu: ekonomiko-heohrafichnyi kontekst. Ukraina: heohrafichni problemy staloho rozvytku, 3 (Vols. 1–4). Kyiv: VHL Obrii, 33–35 (in Ukrainian).

Statystychnyi shchorichnyk Chernivetskoi obl. za 2016 rik (2017). Chernivtsi: DKSTU, 564 p. (in Ukrainian).

Stechenko, D. M., & Bezuhlyi, I. V. (2008). Naukovo-metodychni osnovy ekoloho-rekreatsiinoho raionuvannia. Visnyk Donetskoho in-tu turystychnoho biznesu, 12, 66–72 (in Ukrainian).

Topchiiev, O. H. (2005). Suspilno-heohrafichni doslidzhennia: metodolohiia, metody, metodyky. Odesa: Astroprynt, 632 p. (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10169

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)