НАЗВИ “РУСЬ”, “ЧЕРВОНА РУСЬ” НА КАРТАХ ЄВРОПИ XIV–XVIII ст.

Andriy Baitsar, Іryna Baitsar

Анотація


Походження назви “Русь” здавна цікавило географів та істориків. Воно стало об’єктом числен­них домислів і гіпотез, викладених у дослідженнях географічного та історико-лінгво-культуро­логічного напрямів. Нагромаджена за два останніх сторіччя мовознавча, історична та географічна література, присвячена імені Русь, – величезна.

За допомогою збереженого іноземного картографічного матеріалу XIV–XVIII ст., у якому є назви Русь, Червона Русь для позначення української етнічної території або її частин, досліджено їхнє місцезнаходження в різний історичний період.

Проаналізовано розвиток і становлення картографії цього періоду. Розглянуто використання назв “Русь”, “Червона Русь” європейськими картографами. Описано погляди дослідників, що вивчали це питання в різні періоди.

На підставі детального опрацювання й аналізу наукових і картографічних джерел, узагаль­нення результатів регіональних і локальних мовознавчих, історико-лінгвіністичних та гео­графічних досліджень топонімії України простежено зміни в назві “Русь” на європейських картах протягом досліджуваного періоду.

Хронологічно висвітлено основні картографічні твори, на яких відображена Русь. Зроблено опис багатьох старовинних карт. На засадах опрацювання значної кількості картографічних і літера­турних джерел хронологічно висвітлено історію картографування території України.

 

Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2018: 52; 15–26 • DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10165


Ключові слова


Русь; Червона Русь; Біла Русь; Чорна Русь; карта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vavrychyn, M. G. (1975). Materials to the history of cartography in Ukraine in XVI century in LNL USSR. Library and science-technical progress, 101–109 (in Ukrainian).

Vavrychyn, M. G., Dashkevych, Ja., & Kryshtalovych, U. (2004). Ukraine on ancient maps (last XV–first half XVII century). Kyiv: DNVP Cartography, 207 p. (in Ukrainian).

Galushko, K. (2013). Ukraine on European map: Ukraine and Ukrainians in cartography from ancient to XX century. Kyiv, 143 p. (in Ukrainian).

Dashkevych, Ja. (1981). Territory of Ukraine in maps of XIII–XVII century. Historic research: Motherland history, 7, 88–93 (in Ukrainian).

Dashkevych, Ja., & others (Eds.). (2004). Historical cartography of Ukraine. Lviv, Kyiv, New York, 518 pp. (in Ukrainian).

Kleschevskiy, A. Name of country “Russia” on the West European maps of XIV–XVI century. Retrieved from http://pravoslavnye.ru/monitoring_smi/2016/01/2016-01 (in Ukrainian).

Kordt, V. (1899). Materials in history of Russian cartography. Maps of all Russia and south regions to second half XVII century, 1, 15 p. (in Russian).

Kordt, V. (1931). Materials to the history of cartography in Ukraine. Kyiv, 100 p. (in Ukrainian).

Liuta, T. (1996). Ukraine on ancient maps. Attractions of Ukraine: history and culture, 2, 51–56 (in Ukrainian).

Liaskoronskiy, V. (1898). Foreign maps and atlases of XVI and XVII century belonging to South Russia. Readinds of Historical Society of Nestor Chronicler, 12, 97–137 (in Russian).

Ostaletska, O. (2010). Edition of European cartographical establishments XVI–XVIII centuries in funds of sector cartographical editions on National Library of Ukraine named after V. I. Vernadskiy. Visnyk of the Lviv University. Series bibliology, 5, 130–136 (in Ukrainian).

Sossa, R. (2007). History of cartography of the territory of Ukraine. Kyiv: Lybid`, 336 p. (in Ukrainian).

Tytkivskiy, P. (1924). Materials to bibliography of mapping in Ukraine (maps, atlases, albums). Kyiv, 63 p. (in Ukrainian).

Shelykhin, S. (1921). Title Ukraine on maps. Wien: Franko son and union, 30 p. (in Ukrainian).
DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vgg.2018.52.10165

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2078-6441 (Print)

          2415-7201 (Online)

Усі статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons “Із зазначенням авторства – 4.0 міжнародна” (CC BY 4.0)