МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЩОДО ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ
ОБЛАСТІ

N. Shmyhol

Анотація


В статті запропоновано комплекс математичних моделей завдяки
якому інвестор отримує список найпривабливіших для вкладання
коштів об’єктів, може прийняти рішення про управління та
спрогнозувати подальшу роботу того чи іншого інвестиційного
об’єкта, враховуючи інформацію про діяльність підприємства в
попередньому періоді та власне суб’єктивне ставлення до кількісного
співвідношення між власними та позиковими коштами, а також
позиковими короткостроковими та довгостроковими кредитами.
Комплекс моделей запропонований авторами було апробовано на
даних підприємств металургійної галузі Запорізького регіону та
може бути запропонована для використання на підприємствах інших
галузей та інших регіонів України.
Ключові слова. Приоритети інвестора, оптимізація, стратегія
управління, власні та позикові кошти.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.